Zorgverzekering 2014

Studenten Zorgverzekering 2014

In 2014 wijzigen diverse regels rondom de Zorgverzekering. Ook de studenten zorgverzekering wijzigt hierdoor in 2014. Deze regels gelden namelijk voor iedereen uit Nederland. In 2014 wordt onder andere het basispakket van de studenten zorgverzekering gewijzigd. Daarnaast wordt het verplichte eigen risico van studenten zorgverzekeringen verhoogd.

Eigen risico studenten zorgverzekering

Een studenten zorgverzekering heeft een verplicht eigen risico van €350. Dit verplichte eigen risico wordt in 2014 verhoogd naar €360. Dit verplichte eigen risico is voor alle zorgverzekeringen in Nederland gelijk en wordt door de Tweede Kamer vastgesteld. Sommige studenten kiezen ervoor om het vrijwillige eigen risico te verhogen tot maximaal €850. Hierdoor krijgen zij korting op de maandelijkse verzekeringspremie.

Basisverzekering 2014

Het basispakket van de studenten zorgverzekering wordt in 2014 op een paar punten uitgebreid. De vergoedingen voor psychologische hulp worden in 2014 verhoogd. De eigen bijdrage voor psychologische hulp wordt in 2014 zelfs afgeschaft. Daarnaast zijn er twee behandelingen die (tijdelijk) vergoed worden vanuit de basisverzekering. Het gaat om een variant van de Ziekte van Crohn en om de behandeling van geïnfecteerde pancreas necrose. Op basis van de ervaringen die worden opgedaan wordt beslist of deze vorm van zorg definitief in het basispakket van de studenten zorgverzekering wordt opgenomen. Het beste nieuws voor 2014: Er verdwijnen dit jaar geen behandelingen of hulpmiddelen uit het basispakket.