Zorgverzekeraar CZ boekt meer winst en gebruikt deze om premies te verlagen

Vorig jaar heeft CZ meer winst geboekt dan in 2013. Deze verdiensten worden door CZ gebruikt om de zorgpremies voor verzekerden de komende jaren te verlagen en betaalbaar te houden.

315 Miljoen euro winst

CZ is de op twee na grootste zorgverzekeraar van Nederland. Het bedrijf hield in 2014 een bedrag van 315 miljoen euro over. In 2013 was dit 191 miljoen euro. Daarnaast steeg de omzet van het concern met bijna 280 miljoen euro, de totale omzet bedroeg 8,4 miljard euro en het eigen vermogen groeide naar 2,5 miljard euro. De stijging is mede veroorzaakt door de hogere premies in 2014. CZ heeft in 2014 hogere premies berekend omdat het zich in moest dekken tegen onzekerheden.

De meevallers uit eerdere jaren hebben een belangrijke rol gespeeld voor de winst van 2014. Onder andere ziekenhuizen declareerden minder zorg over 2012 en 2013 dan waar CZ rekening mee had gehouden. Ook had het concern gemiddeld lagere bedrijfskosten dan andere verzekeraars en deed het goede zaken op de aandelenmarkt. Het resultaat op beleggingen was boven verwachting. CZ kreeg er ook een flink aantal klanten bij (65.000). Het totaal aantal verzekerden van CZ bedraagt nu rond de 3,4 miljoen.

CZ wil winst inzetten om premies betaalbaar te houden

Een gedeelte van de winst zal door CZ worden gebruikt om de premies betaalbaar te houden. Dit jaar werd door CZ 440 miljoen euro gebruikt uit eigen reserves om de premies voor 2015 te beperken. Indien de reserves niet waren ingezet waren de zorgpremies voor 2015 stukken hoger geweest. De gemiddelde besparing voor klanten van CZ komt dit jaar uit op 147 euro zorgpremie. Het winstbedrag dat in 2014 is geboekt zal de komende jaren gebruikt worden om de premies voor de zorgverzekering zo laag mogelijk te houden zodat de zorgpremie zich de komende drie jaar stabiel kan ontwikkelen. CZ heeft nu nog ongeveer 700 miljoen euro die ze in kan zetten om de premies zo laag mogelijk te houden.

In november 2015 zal CZ de premies voor de basis- en aanvullende ziektekostenverzekering 2016 bekend maken. Financieel directeur van CZ, Arno van Son, heeft al wel laten weten dat ondanks de inzet van reserves de premies weer omhoog zullen gaan.