Waarom gaat de zorgverzekeringspremie in 2016 omhoog?

Niemand vindt het leuk om zorgverzekeringspremie te betalen. Niemand vindt het leuk om MEER zorgverzekeringspremie te betalen. Toch gaan de zorgpremies voor de basisverzekering in 2016 omhoog. Maar waarom? Hier leggen wij uit waarom de maandelijkse zorgpremie in 2016 omhoog gaat.

Basispremie stijgt

De gemiddelde premie van de basisverzekering zal in 2016 stijgen tov het afgelopen jaar. Op 19 november 2015 zijn alle zorgverzekeringspremies bekend. Traditioneel maakte dit jaar zorgverzekeraar DSW haar zorgpremie als eerste bekend. De zorgpremie van de DSW stijgt in 2016 met €3,75 per maand wat uitkomt op een maandelijkse premie van €98,75. De overige zorgverzekeraars van Nederland zullen deze trend volgen en een lichte stijging doorvoeren. De reden dat de basisverzekering (opnieuw) duurder wordt komt door enkele grote wijzigingen die op 1 januari 2015 zijn ingegaan.

Effect AWBZ op zorgpremie

Sinds 2015 zijn enkele taken vanuit de AWBZ overgeheveld naar de zorgverzekeringswet. Concreet betekent dit dat zaken die eerst door de rijksoverheid gefinancierd werden nu voor rekening van de zorgverzekeraar zijn. De zorgverzekeraars verrekenen deze extra kosten vervolgens in de zorgpremie. Een voorbeeld van deze kosten zijn de kosten voor verpleging thuis. Deze kosten vallen sinds 2015 voor rekening van zorgverzekeraars. Nu ze dit een klein jaar doen kunnen ze een herberekening doen van de daadwerkelijke kosten hiervoor.

Vergrijzing en geneesmiddelen

Andere aspecten die van invloed zijn op de zorgpremies zijn de bevolkingssamenstelling en kosten van medicijnen. Om te beginnen bij de bevolkingssamenstelling: mensen in Nederland worden steeds ouder. Daarnaast is er sprake van vergrijzing, dit betekent dat er in verhouding meer oudere mensen zijn dan jongere. Oudere mensen hebben gemiddeld meer zorg nodig en maken daardoor meer zorgkosten. Omdat de premie voor iedereen gelijk is zal de premie stijgen. Een andere factor zijn nieuwe dure geneesmiddelen. De medische industrie ontwikkelt zich en er komen steeds meer nieuwe maar ook kostbare medicijnen op de markt. Dit wordt ook doorberekend in de zorgpremie.

[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.studentenpolis.nl/zorgverzekering/” ]Vergelijk zorgpremies[/button]