DSW

De DSW Zorgverzekering biedt een restitutiepolis aan, waarbij je als verzekerde zelf kunt bepalen naar welke zorgaanbieder je wilt gaan voor een behandeling. Je behoudt hierbij het recht op vergoeding van de kosten van zorg. Daarnaast zijn er alsnog, voor zover mogelijk, afspraken gemaakt met zorgverleners omtrent de kwaliteit van de behandeling en de daarop volgende prijs. Hierdoor zijn de kosten voor de premie van de basisverzekering zo laag mogelijk gehouden en blijft goede, deskundige zorg betaalbaar en mogelijk.

Werkwijze DSW Zorgverzekering

Een ander voordeel is dat de zorgaanbieder de factuur direct aan de verzekering kan doorsturen, zodat de verzekerde dit niet zelf hoeft voor te schieten. Dit voorkomt bovendien extra administratieve inzet, voor de verwerking van declaraties. Ook dit zorgt ervoor dat de premie lager gehouden kan worden. Mogelijk kan een vergoeding echter minder laag uitvallen, indien er gekozen wordt voor een zorgaanbieder die niet onder contract staat. Wel is het dan mogelijk om rekeningen en het bijkomstige eigen risico verspreid te betalen, zodat je niet teveel tegelijk kwijt bent. Voor een duidelijk overzicht in de vergoedingen kun je de website bekijken. Hierop wordt duidelijk aangegeven wat de voorwaarden en gevolgen zijn voor het declareren van kosten die gemaakt zijn voor behandelingen. Zo weet je vooraf al precies wat je kunt verwachten en dit meenemen in een keuze voor een bepaalde zorgaanbieder.

Kortingen basisverzekering

Door in plaats van een maandelijkse betaling van de premie, te kiezen voor een uitbetaling van een langere periode, bijvoorbeeld een half jaar of kwartaal, dan kun je korting krijgen op de premie. Daarnaast is het mogelijk om een hogere vrijwillig eigen risico te kiezen, waardoor de premie eveneens lager zal uitvallen. Dit is gunstig als je geen zorgkosten verwacht in een bepaald jaar. Je betaalt dan niet teveel voor zorg die niet zal hoeven worden gegeven.