Verhoging premie zorgverzekering 2016 Stad Holland

Zorgverzekeraar DSW maakte in september 2015 als eerste zorgverzekeraar haar premie voor zorgverzekering 2016 bekend. Nu heeft ook de tweede zorgverzekeraar haar zorgpremie voor 2016 bekend gemaakt. Het gaat om zorgverzekeraar Stad Holland. Deze zorgverzekeraar is onderdeel van DSW. De premie van haar zorgverzekering 2016 (basisverzekering) gaat met 3 euro per maand omhoog, dat is 36 euro op jaarbasis. De verhoging is iets minder hoog dan bij de zorgverzekering van DSW. De DSW basisverzekering is in 2016 € 3,50 per maand hoger (€ 42 op jaarbasis) dan in 2015. Enkele aanvullende verzekeringen van Stad Holland kennen net als de basisverzekering een premiestijging: Standaard AV + Uitgebreide AV met € 1,25 per maand, Extra Uitgebreide AV € 1,25 per maand en AV Zorg Riant € 1,75 per maand.

Wijzigingen Stad Holland basisverzekering

 • Vergoeding van prenatale chirurgie bij open ruggetje onder bepaalde voorwaarden;
 • Vergoeding behandeling TIL (tumor infiltrerende lymfocyten);
 • Voorwaardelijke toevoeging medicijn Belimumab (geneesmiddel voor de ziekte SLE);
 • Eigen bijdrage hoortoestellen kinderen vervalt (eigen bijdrage van 25% voor volwassenen blijft gelden);
 • Het eigen risico is verhoogd naar € 385,00 (was € 375 in 2015).

Wijzigingen Stad Holland aanvullende verzekeringen

Compact AV

 • Een aantal vergoedingen is verhoogd.

Uitgebreide AV en Standaard AV

 • Verruiming vergoeding voor brillen/contactlenzen voor kinderen tot 18 jaar;
 • Uitbreiding van het aantal indicaties voor vergoeding van pruiken;
 • Vergoeding van vaccinaties is aangepast naar 100% tot maximaal € 80,00 per kalenderjaar;
 • Een aantal vergoedingen is verhoogd.

Jongeren AV

 • Verhoging van de leeftijdsgrens voor de Jongeren AV van 22 naar 27 jaar;
 • Vergoeding van vaccinaties is aangepast naar 100% tot maximaal € 80,00 per kalenderjaar;
 • Een aantal vergoedingen is verhoogd.

Extra uitgebreide AV

 • Verhoging van de maximumvergoeding per behandeldatum;
 • Uitbreiding van het aantal indicaties voor vergoeding van pruiken;
 • Een vergoeding voor sterilisatie is opgenomen;
 • Vergoeding van vaccinaties is aangepast naar 100% tot maximaal € 80,00 per kalenderjaar;
 • Een aantal vergoedingen is verhoogd.

AV Zorg Riant en VipPakket

 • Verruiming van de dekking voor tandheelkunde. Beperkingen met betrekking tot volledige gebitsprothese, mesostructuur, implantaten en prothese op implantaten zijn komen te vervallen;
 • Verhoging van de vergoedingspercentage voor sterilisatie;
 • Een aantal vergoedingen is verhoogd.

Vergelijking premie zorgverzekering 2015-2016

2015
Verplicht eigen risico: € 375,00
Basisverzekering: € 99,00 p.m. / € 1188,00 p.j.

Aanvullende verzekeringen
Compact AV: € 7,50 p.m. / € 90,00 p.j.
Jongeren AV: € 10,95 p.m. / € 131,40 p.j.
Standaard AV: € 18,75 p.m. / € 225,00 p.j.
Uitgebreide AV: € 31,25 p.m. / € 375,00 p.j.
Extra Uitgebreide AV: € 43,50 p.m. / € 522,00 p.j.
AV Zorg Riant: € 53,75 p.m. / € 645,00 p.j.

2016
Verplicht eigen risico € 385,00
Basisverzekering: € 102,00 p.m. / € 1224,00 p.j.

Aanvullende verzekeringen
Compact AV: € 7,50 p.m. / € 90,00 p.j.
Jongeren AV: € 10,95 p.m. / € 131,40 p.j.
Standaard AV: € 19,75 p.m. / € 237,00 p.j.
Uitgebreide AV: € 32,75 p.m. / € 393,00 p.j.
Extra Uitgebreide AV: € 44,75 p.m. / € 537,00 p.j.
AV Zorg Riant: € 55,50 p.m. / € 666,00 p.j.

Verschil 2015-2016
Verplicht eigen risico: Stijging van € 10
Basisverzekering: € 3,00 p.m. / € 36,00 p.j.
Compact AV: Geen verschil
Jongeren AV: Geen verschil
Standaard AV: Stijging van € 1,00 p.m. / € 12,00 p.j.
Uitgebreide AV: Stijging van € 1,00 p.m. / € 12,00 p.j.
Extra Uitgebreide AV: Stijging van € 1,25 p.m. / € 15,00 p.j.
AV Zorg Riant: Stijging van € 1,75 p.m. / € 21,00 p.j.

De stijging van de premie in 2016 is bij de Stad Holland aanvullende verzekering AV Zorg Riant het hoogst: € 1,75 per maand (€ 21,00 op jaarbasis).

Betalingskorting 2016

Indien u uw zorgverzekering 2016 bij Stad Holland afsluit en u betaalt de premie voor de basisverzekering en eventuele aanvullende verzekering voor een langere periode vooruit, dan krijgt u een betalingskorting.

Betalingstermijn en korting
Jaar: 2%
Halfjaar: 1%
Kwartaal: 0,5%

Eigen risico 2016 Stad Holland

Verplicht eigen risico
Net als bij alle andere zorgverzekeraars in Nederland bedraagt het verplicht eigen risico 2016 bij Stad Holland 385 euro. Dit is 10 euro hoger dan in 2015.

Vrijwillig eigen risico
Bij Stad Holland kunt u kiezen voor maximaal 500 euro vrijwillig eigen risico. Wanneer u kiest voor een vrijwillig eigen risico dan ontvangt u in ruil daarvoor premiekorting.

Kortingsoverzicht vrijwillig eigen risico per jaar
€ 100: € 4,00 p.m. / € 48,00 p.j.
€ 200: € 8,00 p.m. / € 96,00 p.j.
€ 300: € 12,00 p.m. / € 144,00 p.j.
€ 400: € 16,00 p.m. / € 192,00 p.j.
€ 500: € 23,00 p.m. / € 276 p.j.

Belangrijkste kenmerken Stad Holland zorgverzekering 2016

Lage premie
De Stad Holland zorgverzekering 2016 kent een lage premie voor de basisverzekering van € 102,00

Vrije zorgkeuze
De Stad Holland zorgverzekering kent een vrije zorgkeuze (restitutiepolis). U mag als verzekerde zelf kiezen naar welke zorgverleners u gaat.

Factuur hoeft niet eerst zelf betaald te worden
Omdat Stad Holland met vrijwel alle zorgverleners in Nederland een contract heeft, hoeft u uw factuur niet eerst zelf te betalen.

Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
Kinderen tot 18 jaar worden gratis met u meeverzekerd voor de aanvullende zorgverzekering.

Overige kenmerken

 • Declaraties worden snel uitbetaald
 • Eigen risico kan gespreid betaald worden
 • U krijgt altijd deskundig advies van uw tussenpersoon
 • Onderzoek Bureau D&O: Stad Holland is de meest gewaardeerde zorgverzekeraar van 2015

Verhoging premie zorgverzekering 2016

Alle zorgverzekeraars verhogen hun premie voor de zorgverzekering 2016. Dat komt door een stijging van de zorguitgaven door vergrijzing, nieuwe dure geneesmiddelen, nieuwe behandelingen en inflatie. Daar komt ook nog de overheveling van de wijkverpleging van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet bij die in 2015 is begonnen. Tot en met 2019 zorgt dit voor een verdere premiestijging. Zorgverzekeraars maken de premiestijging wel enigszins beheersbaar doordat ze hun reserves inzetten.

[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.studentenpolis.nl/zorgverzekering/” ]Vergelijk zorgpremies[/button]

Het valt op dat zorgverzekeraars elkaar steeds meer in de gaten houden met betrekking tot de premiehoogte en het moment waarop de premie voor het nieuwe zorgjaar bekend wordt gemaakt. Zorgverzekeraars stellen de bekendmaking van de nieuwe zorgpremies het liefst zo lang mogelijk uit. De DSW is een uitzondering, zij maakt altijd als eerste zorgverzekeraar al in september de premie voor de basisverzekering voor het nieuwe zorgjaar bekend.