Veranderingen

Veranderingen studiefinanciering

Ook de media heeft het onderwerp studiefinanciering meerdere malen opgepakt; een thema dat toch interessant blijft. In de zomer van 2013 is het veel in de media geweest vanwege onduidelijkheid. Wel of geen ov-jaarkaart? Leenstelsel of studiefinanciering? Ook was het onduidelijk voor welke datum of data je moest inschrijven. Gelukkig zijn en waren er verschillende media dit speciaal voor jou op een rijtje hadden gezet.

Studiekeuzeactiviteiten

Zo hielp Jorien Janssen van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) de student: ‘Door de inschrijfdatum te vervroegen komt er ruimte voor studiekeuzeactiviteiten waar aankomend eerstejaars verplicht aan mee moeten doen. Zo hoopt de overheid een juiste studiekeuze te stimuleren en uitval van studenten tegen te gaan,’ zei Janssen tegen de Spits.

Volgens de media mogen universiteiten gaan experimenteren met een bindend studieadvies, al in het tweede studiejaar. Zo heb je geen studieadvies waar je zelf voor mag kiezen om er tegen in te gaan, maar wordt het advies echt bindend. Een aantal universiteiten mag dit gaan doen. ‘We weten alleen nog niet welke dat zijn,’ zegt Jorien. ‘Dat wordt pas in april duidelijk. Dus de meeste eerstejaars moeten dan nog even goed opletten wat hen te wachten staat.’

Meerdere studies

Naast de vervelende regelingen, waren er ook meer goede dingen in de media te vinden, ook in de Spits. Zoals het kiezen van een tweede studie naast je eerste studie, voor ambitieuze studenten. Meer ambitieuze studenten krijgen daarbij de tijd om daarin een keuze te maken. Janssen: ‘Het is nu alleen mogelijk om tegen normaal collegegeld aan een tweede studie te beginnen, uiterlijk zes maanden voor het einde van je eerste studie. Was je te laat, dan had je kans dat je veel meer moest betalen. Maar dat is versoepeld en nu kan je je tot vlak voor het einde van je eerste studie normaal inschrijven.’

De huidige datum: na de zomer van 2015, deze datum voor de regeling geldt alleen voor de basisbeurs die verandert in een aanvullende beurs. De ov-jaarkaart of het studentenreisproduct waarmee je doordeweeks of in het weekend gratis kunt reizen met het openbaar vervoer, deze regeling blijft bestaan. In ieder geval tot en met 2017.

Studenten reisproduct

Het contract met de vervoerder had door de minister al eerder opgezegd moeten worden; hierdoor kan de ov-jaarkaart pas in 2017 verdwijnen. Verder vertelde Janssen aan de Spits: ‘Door dat uitstel kan het reisrecht van studenten op zijn vroegst pas op 1 januari 2017 worden versoberd. De invoering van het sociaal leenstelsel voor masterstudenten werd vorige week op het nippertje uitgesteld,’ vertelt Jorien. ‘Maar als het aan de minister ligt, moet de kogel volgend jaar wel echt door de kerk.’

Een interessante ontwikkeling: je merkt dat opiniemakers, columnisten zich ermee gaan bemoeien, erover schrijven en dat zelfs minister Bussemaker 3 januari 2014 zelf een stuk schreef over de doorgroeimogelijkheden van MBO’ers met betrekking tot de studiefinanciering en de regeling. Ze schreef dit stuk in de NRC. Los van dit stuk is de vraag natuurlijk ook: kun je ooit je ouderlijk huis verlaten? Opiniemaker en columnist Meindert Fennema schreef in de Volkskrant een column over deze ontwikkeling met als titel: ‘Het ouderlijk huis is als Hotel California geworden: You can never leave.’ Een zorg die meerdere studenten wellicht hebben. ‘Jongeren worden door het huidige regeringsbeleid afhankelijker van hun ouders,’ schrijft columnist Meindert Fennema in de Volkskrant. ‘De krakers uit de jaren ’70 en ’80 zijn de huizenbezitters van nu en zij kunnen hun kinderen zonder opgaaf van reden weigeren te helpen.’