Studentenlening

Studenten lenen steeds meer geld. Dat leidt tot hoge studieschulden. Veel studenten zitten met een studieschuld van meer dan 15.000 euro, exclusief de rente die over dit schuldbedrag wordt gerekend. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft meermaals aangegeven zich grote zorgen te maken over deze hoge schulden.

Nibud Leengedrag studenten

Het Nibud heeft onderzoek gedaan naar het leengedrag van studenten. Daaruit bleek dat bijna de helft van alle studenten geld leent. Het gaat om een gemiddeld bedrag van 400 euro per maand. Twintig procent van de studenten staat regelmatig of altijd in het rood. Het lenen zelf hoeft geen probleem te zijn, aldus het Nibud. Het probleem zit hem erin dat veel studenten er te makkelijk over denken en zich niet bedenken dat een studieschuld afgelost moet worden.

Wat is een studieschuld?

Wie geld leent bouwt een schuld op. Dat geldt niet alleen bij een studentenlening, maar bij iedere andere vorm van lenen. Normaal gesproken wordt een lening afgelost in maandelijkse termijnen. Een deel van het geleende bedrag en een deel rente wordt aan de bank of kredietverstrekker terugbetaald. Aan het eind van de looptijd is de lening afgelost en is een bepaald deel aan rente betaald. Die rente is de winst voor de bank.

Studenten die geld lenen doen dat vaak aan de hand van de studentenlening. Die lening wordt in veel gevallen afgesloten bij het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Het DUO is in staat om een zeer voordelige lening aan te bieden, waarbij pas afgelost hoeft te worden bij het voltooien van een studie.

Maar veel studenten blijven geld lenen en lossen niets af. Op het moment dat zij afgestudeerd zijn, kan de schuld tot in de duizenden euro’s zijn opgelopen. En dan is toch echt het moment om te gaan aflossen. Juist door die hoge bedragen schrikken veel studenten. Het is dus nuttig om voor het lenen te weten wat er na je studie verwacht wordt en niet zomaar een lening af te sluiten.