Student en belasting

Lijdt jij aan blauwe-enveloppenvrees? Je bent niet de enige. Het openmaken ervan stel je uit, of je legt ze zelfs ergens neer waar je ze niet hoeft te zien. Een blauwe envelop brengt immers dezelfde boodschap: ‘betalen, en rap een beetje’. De afzender, de Belastingdienst, laat je echter niet altijd enkel betalen, maar ook weleens geld ontvangen. Voor een goede budgettering is het van groot belang een goed overzicht te hebben van je afdrachten aan en ontvangsten van de Belastingdienst. Op deze pagina vind je informatie over het afdragen van inkomstenbelasting en verschillende toeslagen die de Belastingdienst kan uitkeren, waar jij misschien wel recht op hebt.

Inkomstenbelasting studenten

Als je verdient, betaal je belasting over je inkomen. Deze inkomstenbelasting wordt één keer per jaar geheven, en je moet zelf de aangifte doen. Als je aangifte moet doen, krijg je aan het begin van het jaar een oproep van de Belastingdienst, waarin wordt aangegeven dat je voor 1 april van dat jaar je aangifte moet hebben gedaan. Je vult aan de hand van de jaaropgave die je van je werkgever krijgt, in wat je in het voorafgaande jaar hebt verdiend en hoeveel loonbelasting je baas daarvan al heeft afgedragen. Het is niet altijd zo dat je moet betalen, je kunt namelijk ook geld terugkrijgen als je kosten hebt gemaakt voor bepaalde zaken. Hierbij kun je denken aan reiskosten die je maakt voor je werk, mits je baas die niet al heeft vergoed, de rente van je hypotheek, hoge ziektekosten, studiekosten of bijvoorbeeld giften aan goede doelen. Dit worden aftrekposten genoemd.

Alles over de inkomstenbelasting en het doen van aangifte, vind je op de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl. De belastingdienst int niet enkel, ze verstrekt ook toeslagen. In bepaalde situaties kun je aanspraak maken op huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag en kinderopvangtoeslag.

Heffingskortingen

Via de belastingdienst kunnen jongeren in aanmerking komen voor diverse toeslagen en kortingen. Dit geldt voor zowel studerenden, alleenstaanden en als je samenwonend bent. De heffingskortingen waarvoor jongeren in aanmerking zouden kunnen komen zijn:

  • Kinderkorting
    Onder bepaalde voorwaarden kan een jongere met een kind in het gezin in aanmerking komen voor de kinderkorting. De hoogte van de kinderkorting is afhankelijk van het inkomen (en van de eventuele fiscale partner).
  • (Aanvullende) combinatiekorting
    De combinatiekorting is een heffingskorting en bestaat uit een vast bedrag. Als een jongere betaald werk heeft en er een kind van jonger dan 12 jaar tot het gezin behoort, kan hij/zij onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de combinatiekorting. Onder bepaalde voorwaarden kan een jongere ook in aanmerking komen voor de aanvullende combinatiekorting.
  • (Aanvullende) alleenstaande ouderkorting Als het gezin van de jongere uit een of meer kinderen en zonder partner bestaat kan hij/zij onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de alleenstaande ouderkorting. De hoogte van de alleenstaande jongere valt hoger uit dan voor iemand van 65 jaar of ouder. Onder extra voorwaarden kan een jongere ook in aanmerking komen voor de aanvullende alleenstaande ouderkorting. Kijk voor meer informatie over heffingskortingen op deze website of op www.belastingdienst.nl.

Huurtoeslag

Je kunt van de overheid een tegemoetkoming krijgen in je huurkosten, als deze in verhouding met je inkomen erg hoog zijn. Je krijgt je toeslag maandelijks uitgekeerd. Je kunt de huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De voorwaarden hebben betrekking op de hoogte van de huur en de hoogte van je inkomen. De bedragen die als voorwaarden worden genoemd, kunnen per jaar verschillen. Om zeker te weten of je actuele gegevens hebt, kun je het beste kijken op www.toeslagen.nl/particulier/huurtoeslag.html

Zorgtoeslag

Ook in de kosten van je ziektekostenverzekering kun je een tegemoetkoming krijgen. Deze wordt maandelijks uitgekeerd. Om in aanmerking te komen moet je minimaal 18 jaar oud zijn, een Nederlandse zorgverzekering hebben en niet boven een bepaald inkomen per jaar komen. Wil je meer informatie, of berekenen op welk bedrag aan zorgtoeslag je misschien recht hebt? Dan kun je het beste kijken op toeslagen.nl.

Kindgebondenbudget
Heb je een of meerdere minderjarige kinderen en verdien je niet meer dan een bepaald inkomen per jaar? Dan heb je wellicht recht op een kindgebondenbudget. In principe hoef je de kindertoeslag niet zelf aan te vragen, de Belastingdienst informeert je hierover als je hier recht op hebt. Heb je echter niets vernomen, maar ben je wel van mening dat je recht hebt op deze toeslag? Dan kun je contact opnemen met de Belastingdienst via deze link.

Kinderopvangtoeslag

Als je kind naar de kinderopvang gaat, kun je waarschijnlijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en je eventuele toeslagpartner allebei werken of een opleiding volgen. Je kunt de toeslag ook krijgen als je niet werkt, maar je kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Een andere voorwaarde is dat je kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaat, bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastouder die is aangesloten bij een gastouderopvang. Overige voorwaarden zijn dat je kind bij jou inwoont en je hiervoor kinderbijslag ontvangt. Je kunt ook aanspraak maken op de toeslag als je een of meerdere pleegkind(eren) in huis hebt wonen en daarvoor een pleegouderbijdrage ontvangt. De inwonende kinderen moeten op jouw woonadres ingeschreven staan. Ook mogen de kinderen nog niet naar het voortgezet onderwijs gaan, moet het duidelijk zijn dat jij de kosten voor de opvang betaalt en moet je tot slot de Nederlandse nationaliteit hebben.