Zorgverzekering buitenlandse studie

Als je gaat studeren in het buitenland dan is het verstandig om op tijd je zorgverzekering en studiefinanciering goed te regelen, anders kan dat voor grote problemen gaan zorgen. Zo moet je het maar liefst 3 maanden van te voren melden bij DUO. Ze hebben liever dat je het nog eerder meld dan die 3 maanden. DUO heeft gemiddeld 2 maanden nodig om uit te zoeken of je wel de studiefinanciering mee krijgt naar het des betreffende land. Wat kan je zelf al doen:

  • Controleren of je wel voldoet aan de voorwaarden voor de studiefinanciering
  • Controleren of je wel voldoet aan de volgende punten: De opleiding in het buitenland is van voldoende kwaliteit. je krijgt geen studiefinanciering van een buitenlandse overheid. je heeft een aantoonbare band met Nederland.
  • Het formulier Aanvraag studiefinanciering buitenland insturen naar DUO.
  • Controleren of het DigiD in orde is.

Als je een studie gaat volgen in het buitenland heeft je natuurlijk niks aan studentenreisproduct. Om je tegemoet te komen krijgt je hier een vergoeding van €98 euro voor.
De meeste studies in het buitenland geven ongeveer 7 jaar lang studiefinanciering. Normaal gesproken haalt je de opleiding binnen 4 jaar.

Wanneer komen er extra dingen bij kijken?

Als je in Nederland bent met een verblijfsvergunning dan moet je contact opnemen met het IND. Zij kunnen je precies vertellen wat voor gevolgen dat heeft op je verblijfsvergunning. Ook als je in Vlaanderen woont, komt er wat extra’s bij kijken. Als je in Vlaanderen woont dan word je inschrijving bij de Databank Hoger Onderwijs gecontroleerd.

Is mijn zorg verzekering geldig in het buitenland?

Als je studeert in het buitenland en je bent jonger dan 30 jaar, dan blijft je Nederlandse zorgverzekering geldig. Dit kan wel anders zijn wanneer je een betaalde opleiding/ stage volgt in het buitenland. Dan is het verstand even contact op te nemen met je eigen zorgverzekeraar. Blijft je langer dan één jaar in het buitenland, neem dan contact op met de sociale verzekeringsbank. Zij bepalen of je wet langdurige zorg verzekerd blijft. Als dat zo is, bent je verplicht in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. Bent je niet meer wet langdurige zorg verzekerd, dan moet je jouw zorgverzekering opzeggen en een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten. Als je dit niet goed geregeld er ontstaan problemen in het buitenland, dan kunnen de kosten aardig hoog oplopen.