Studieschuld

Steeds meer afgestudeerde studenten kunnen hun studieschuld niet meer betalen. De maandelijkse aflossing op de opgebouwde studieschuld kunnen zij niet meer voldoen. Uit cijfers van DUO blijkt dat vorig jaar 15% van de afgestudeerden in aanmerking kwamen voor een daadkrachtregeling. In 2009 was dit nog maar 11%.

Studenten worden door middel van de daadkrachtregeling beschermt tegen financiële problemen en hoeven tijdelijk minder of zelfs helemaal niet af te lossen op de studieschuld. Afgestudeerden komen hiervoor in aanmerking op het moment dat ze geen werk hebben. Een kleine 600.000 afgestudeerden zijn momenteel bezig met de aflossing van hun studieschuld. De gemiddelde schuld van afgestudeerden staat op €15.000,-. De verwachtingen zijn dat na de invoering van het nieuwe leenstelsel dit op gaat lopen tot gemiddeld 21.000 tot 24.000 euro.

Wat moet je doen als je een studieschuld hebt?

Een studieschuld is een vervelende nasleep van je studie, zeker wanneer de kosten hoog zijn opgelopen. Dat je een studieschuld af moet lossen is een feit. Doe je dit niet, dan kun je te maken krijgen met incassobureaus en krijg je bovendien een negatieve BKR notering, wat inhoudt dat je niet gemakkelijk een nieuwe lening krijgt.

Spaargeld
Misschien heb je nog spaargeld staan. Dit geld kun je bij de DUO gebruiken om boetevrij af te lossen. Wanneer je bij een bank geleend hebt, bestaat de kans dat je een boete moet betalen. Bepaal dan wat zwaarder weegt, het rentebedrag nog langere tijd blijven betalen of een boete.

Stel termijnen vast
Als je afgestudeerd bent, kunt je aan het werk. Werk betekent inkomen. Houd een deel van dat inkomen vast en los hiermee je schuld af. Wanneer je een flink bedrag ter beschikking stelt voor de aflossing, kun je de schuld in enkele jaren afgelost hebben.

Vraag hulp
Je kunt om hulp vragen bij diverse instanties. Onder meer de DUO kan je bijstaan met advies. Ook het Nibud beschikt over diverse bronnen aan informatie.

Wat moet je niet doen?
Meer lenen – Meer geld lenen om je studieschuld af te kunnen lossen raden we af. Op die manier dicht je het ene gaatje met de dop van een andere pot, die je ook weer zult moeten dichten. Als je niet uitkijkt blijf je op die manier geld lenen en altijd in de schulden zitten.

Studieschuld voorkomen

Er zijn meerdere manieren om te voorkomen dat je later een studieschuld krijgt. Hieronder sommen we ze kort voor je op.

1 – Leen alleen als het nodig is
Deze tip is misschien nog wel de meest voor de hand liggende, maar toch een belangrijke manier om schulden te voorkomen. Veel studenten blijken namelijk te lenen om relaxed te kunnen leven. Ze willen uit kunnen gaan, lekker kunnen eten, misschien nog op vakantie. Dat kost geld. Veel geld. Niet gek dus dat de schulden hoog oplopen. De DUO is nu eenmaal geen geldboom waar je geld van kunt blijven plukken.

2 – Vraag om hulp

Waarom zou je geld lenen bij een bank of de DUO als je ook bij familie terecht kunt? Misschien kunnen je ouders je helpen door je tijdelijk wat geld te lenen. Houd er wel rekening mee dat ook dit geleend geld is en je dit terug zult moeten betalen. Je wil immers niet dat je later ruzies krijgt.

3 – Zoek advies
Laat je adviseren door adviseurs van banken en kredietinstellingen, of via de DUO. Zorg dat je van tevoren een overzicht hebt van wat je wil weten over de lening. Dan kunnen de financiële adviseurs je het beste helpen. Samen kunnen jullie bekijken of er een lening is die aansluit bij je wensen en behoeftes.

4 – Lees je in
Op de site van de DUO is alle informatie over studentenleningen en studieschilden uitgebreid terug te vinden. Lees de informatie en weet wat er van je verwacht wordt. Op die manier stap je voorbereid een lening in.

Daarnaast is het handig om bewust te worden van het feit dat leningen schuld tot hun gevolg hebben. Als je zelf bijhoudt hoeveel je leent, weet je ook welke schuld je aan het eind van je studie af moet lossen. Dit is dan geen verrassing meer.

Studenten lenen om te sparen

Uit onderzoek van het Nibud Studentenonderzoek blijkt dat ruim een derde van de studenten geld leent om te sparen. Door 36 procent van de HBO- en WO-studenten wordt geld geleend bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). 33 Procent van de studenten leent om na de studie geld achter de hand te hebben. Er zijn ook studenten die het geld gebruiken voor de aankoop van een eigen woning.

Er wordt vooral geleend bij DUO, omdat dit tegen een heel laag rentetarief kan. Dit rentetarief ligt lager dan de rente die je krijgt op een spaarrekening. Je kunt dus geld verdienen door te lenen bij DUO en dit geld op een spaarrekening te zetten. Het Nibud wijst er wel op dat lenen om te sparen slim kan lijken, maar dat het wel risicovol is wanneer er onzorgvuldig wordt omgesprongen met het geleende geld.

Basisbeurs afgeschaft

Vanaf aankomend schooljaar (1 september 2015) is de basisbeurs voor studenten die gaan studeren aan een hogeschool of universiteit afgeschaft. Voorheen kreeg je als student een basisbeurs (studiefinanciering) van de overheid. Dit geld hoefde niet terugbetaald te worden indien je op tijd afstudeerde. Nu kun je dus geld lenen voor je studie. Het Nibud verwacht dan ook dat studenten meer gaan lenen. Wanneer je ouder bent dan 30 jaar en je gaat studeren dan kom je niet in aanmerking voor een lening bij DUO. Het is wel mogelijk om een persoonlijke lening of doorlopend krediet af te sluiten om je studiekosten te betalen.

Risico’s geld lenen

1. Studieschuld is langlopende financiële verplichting
Een studieschuld is een langlopende financiële verplichting en dat is helemaal van toepassing op studenten die ervoor kiezen hun studieschuld in 35 jaar af te betalen. Binnen deze 35 jaar kan er een hoop veranderen in een leven. Zo kan het zijn dat de rente van DUO en het inkomen van de afgestudeerde stijgt. Hiermee neemt de aflossing per maand toe.

2. Geld op de spaarrekening dient te blijven staan
Wanneer je een hypotheek wilt krijgen is het handig om een startkapitaal achter de hand te hebben. Dit kan zelfs noodzakelijk zijn. Belangrijk is echter wel dat het geleende geld op de spaarrekening blijft staan en dat dit niet voortijdig wordt uitgegeven. Het Nibud vreest dat voor veel studenten de verleiding te groot is om het spaargeld toch aan te spreken voor niet-noodzakelijke uitgaven tijdens de studietijd.

3. Hoogte studieschuld van invloed op maximale hypotheek
De hoogte van de studieschuld heeft invloed op de maximale hypotheek die je kunt krijgen. Hoe hoger de studieschuld, des te lager is de maximale hypotheek.

3 Belangrijkste redenen waarom studenten lenen

  1. De leenvoorwaarden bij DUO zijn gunstig
  2. Op aanraden van ouders
  3. Studenten willen hun ouders niet belasten

Een andere reden voor studenten om te lenen bij DUO is luxe.

Hoe komen studenten aan hun geld?

  • Rentedragende lening: € 484
  • Bijbaan: € 332
  • Geld van ouders: € 179

Gemiddeld lenen studenten die geen basisbeurs meer krijgen € 632 per maand. Het Nibud adviseert studenten om niet meer te lenen dan noodzakelijk is. Kijk naar wat je maandelijkse uitgaven zijn en leen niet meer dan dat.

Ga niet maximaal lenen, omdat dit mogelijk is

Het advies van de Nibud is om eerst het leenbedrag vast te stellen. Dit kan door de eigen inkomsten en uitgaven op een rij te zetten. Op deze manier kun je voorkomen dat je te veel of te weinig leent. 1 Op de 3 studenten bepaalt het leenbedrag door te kijken wat er maximaal bij DUO geleend kan worden. Het nadeel hiervan is dat er meer geleend wordt dan nodig is. Wanneer het te lenen bedrag gebaseerd wordt op een globale inschatting, bestaat de kans dat er te laag wordt ingeschat. Het risico bestaat dan dat men rood komt te staan en dat is een veel duurdere vorm van lenen. Mocht je als student niet goed rond kunnen komen, dan kun je dus het beste geld lenen bij DUO. Op deze manier kun je gebruik maken van de meest voordelige vorm van lenen. Zorg er wel voor dat je goed budgetteert, dat voorkomt later mogelijke financiële problemen.