Levensverzekering

Steeds meer studenten kiezen er voor om een levensverzekering af te sluiten. Mensen worden steeds ouder en worden bovendien ook steeds vaker gezond oud. Net daarom wil men graag op latere leeftijd een appeltje voor de dorst hebben. Anderzijds kan iemand er eveneens voor kiezen om een studenten levensverzekering af te sluiten niet voor zichzelf, maar wel voor de nabestaanden. Hoe dan ook, het afsluiten van een dergelijke “spaarverzekering” zit tegenwoordig in de lift en dat opent perspectieven.

Het mooie van een levensverzekering is namelijk dat u niet verplicht bent om in één keer een groot bedrag opzij te zetten, in tegendeel. U kunt er zonder enig probleem voor kiezen om bijvoorbeeld geld te sparen door middel van periodieke, maandelijkse bijdragen. Steeds meer mensen wachten ook om bijdragen in hun levensverzekering te storten tot het einde van het jaar wat eveneens zonder probleem mogelijk is. Hoe dan ook, bent u van plan om een levensverzekering af te sluiten? Lees dan beslist eens de informatie in dit artikel.

Uitkering levensverzekering bij leven

De eerste studenten levensverzekering die we in dit artikel bespreken is de levensverzekering die uitbetaalt bij leven. In dit geval wordt in de verzekeringsovereenkomst een bepaalde “einddatum” aangehaald. Van zodra deze einddatum is bereikt zal de verzekeraar u een brief sturen met de details voor de uitbetaling. In het geval van een levensverzekering bij leven wordt er zoals u ziet slechts in één geval en één keer uitbetaald.

Komt de verzekeringnemer in tussentijd te overlijden, dan zal er per definitie door de verzekeraar geen uitbetaling plaatsvinden. Dat lijkt op het eerste zicht niet interessant, maar het zorgt er wel voor dat de kosten die u voor uw contract moet betalen zoveel mogelijk beperkt blijven. Net omwille van de lage kosten is een levensverzekering met uitkering bij leven nog steeds behoorlijk populair.

Uitkering levensverzekering bij overlijden

Veel mensen die er voor kiezen om een levensverzekering bij overlijden af te sluiten doen dit ten behoeve van hun partner, hun kinderen of iemand die specifiek wordt aangeduid. Het is bijzonder mooi dat iemand geld wil sparen dat uiteindelijk niet bij zichzelf, maar wel bij iemand anders terechtkomt, maar anderzijds zijn er ook nadelen verbonden aan het afsluiten van een dergelijk contract.

Een levensverzekering met uitkering bij overlijden is per definitie altijd duurder dan een levensverzekering die uitsluitend uitbetaalt wanneer de verzekeringnemer nog in leven is. De verzekeraar is er bij een polis overlijden namelijk zeker van dat hij op een bepaald ogenblik zal moeten uitbetalen. Aan wie die uitbetaling precies gebeurt is op dat ogenblik eigenlijk niet belangrijk. Feit is dat de verzekeraar zal moeten uitbetalen en dat heeft een directe invloed op de kostprijs van de levensverzekering.

Uitkering in beide gevallen mogelijk?

Het is tot slot ook mogelijk om uw levensverzekering uit te laten keren in beide gevallen. Dat is vooral interessant voor mensen die zelf uitzicht willen houden op een aantrekkelijk extraatje tijdens hun pensioen, maar die daarnaast het risico op overlijden willen indekken. Het is altijd mogelijk dat de verzekeringnemer in kwestie bijvoorbeeld op een zeker ogenblik ziek wordt en dat deze eventueel komt te overlijden. In dat geval zou het zonde zijn om al het opgespaarde geld zomaar te laten verdwijnen.

Het afsluiten van een levensverzekering die zowel uitbetaalt bij leven als bij overlijden spreekt dan ook eigenlijk voor zich, maar toch zit er een addertje onder het gras. Bij een levensverzekering die beide uitkeringen indekt is de verzekeraar er namelijk zeker van dat hij op een bepaald ogenblik zal moeten uitbetalen. Dat zorgt voor aanzienlijk hogere kosten in vergelijking met de eerste twee types van levensverzekeringen.

De kosten die moeten worden betaald zitten verwerkt in de bedragen die u spaart zodat het niet meteen opvalt hoe hoog die kosten precies zijn. Net daarom wordt het steeds aangeraden om goed de voorwaarden van uw levensverzekering na te lezen en er voor te zorgen dat u niet teveel kosten betaalt. Alleen zo houdt u steeds uitzicht op een aantrekkelijk rendement.

Beleggingsverzekering

Een beleggingsverzekering is eenlevensverzekering. De hoogte van de uitkering is gekoppeld aan beleggingen. Dit type verzekering wordt afgesloten om extra vermogen op te bouwen waarmee bijvoorbeeld een hypotheek afgelost kan worden of als aanvulling op het pensioen.

Helaas voldoen niet alle beleggingsverzekeringen aan wat er van verwacht mag worden. Sommige beleggingsverzekeringen kennen tegenvallende opbrengsten. Door de tegenvallende resultaten staat de beleggingsverzekering inmiddels ook wel bekend als ‘woekerpolis’.

In Nederland zijn ongeveer 7 miljoen beleggingsverzekeringen afgesloten. De meeste daarvan werden in de jaren 90 afgesloten. Bekende aanbieders van beleggingsverzekeringen zijn van financiële instellingen zoals ABN AMRO, AEGON, Allianz, Avero Achmea, Cardif, Centraal Beheer Achmea, Delta Lloyd, FBTO, Interpolis en Nationale-Nederlanden.

Periodieke premie

Voor een beleggingsverzekering wordt een periodieke premie betaald (bijvoorbeeld maandelijks). Het is ook mogelijk om in één keer een bedrag te storten (koopsom). Door de verzekeraar wordt een gedeelte van de premie (na aftrek van kosten) in één of meer beleggingsfondsen belegd. Er kan worden gekozen door de verzekerde om verschillende risico’s mee te verzekeren. Bijvoorbeeld een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden. Ook hiervoor moet premie betaald worden.

Nadeel beleggingsverzekering

Het nadeel van een beleggingsverzekering is dat het niet duidelijk is hoeveel er aan het einde van de looptijd wordt uitgekeerd. Het bedrag dat wordt uitgekeerd is afhankelijk van de waarde van de beleggingen op het moment van uitkering. Het kan zijn dat de opbrengsten minder zijn dan de verwachting die u kreeg bij het afsluiten. Indien u een beleggingsverzekering hebt is het verstandig om deze regelmatig te controleren.

De verzekeraar waar u een beleggingsverzekering bij hebt afgesloten is verplicht om u ieder jaar een overzicht te sturen. Op het overzicht staat vermeld wat de ontwikkeling is van de waarde binnen uw beleggingsverzekering. Aan de hand hiervan kunt u beoordelen of alles loopt zoals u verwachtte. Begrijpt u iets niet? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar of u laten informeren door een financieel adviseur.

Hoe kan ik zien of ik een beleggingsverzekering heb?

U kunt controleren of u een beleggingsverzekering hebt aan de hand van uw polisblad, jaaroverzicht(en), offerte(s) en overige informatie die u hebt ontvangen van uw verzekeraar. Indien u aan de hand van deze informatie er niet achterkomt of u een beleggingsverzekering hebt, dan kun u het beste contact opnemen met uw verzekeraar of dit vragen aan een (onafhankelijk) financieel adviseur.

Voorbeelden van beleggingsverzekeringen

 • Beleggingshypotheken
 • Lijfrenteverzekeringen
 • Koopsompolissen
 • Pensioenverzekeringen
 • Studieverzekeringen
 • Spaarplannen
 • Aan spaarloon gekoppelde beleggingsverzekeringen

Het gaat om verzekeringspolissen waarvan de eindwaarde afhankelijk is van de waarde van beleggingen.

Wat betekent de term woekerpolis?

De term ‘woekerpolis’ is ontstaan door alle ophef rondom beleggingsverzekeringen. Deze ophef is ontstaan nadat bekend werd dat een groot deel van de inleg van een beleggingsverzekering niet belegd werd, maar werd gebruikt voor hoge kosten en verzekeringspremies. Daarnaast was de informatieverstrekking onvolledig, ontoereikend en in bepaalde gevallen zelfs onjuist. De term woekerpolis werd eind 2006 gebruikt door het programma Tros Radar. De term is door de media overgenomen en daarom wordt er in de media veelvuldig gesproken over ‘woekerpolissen’ wanneer het gaat om beleggingsverzekeringen waarvan de kosten achteraf te hoog zijn bevonden.

Hoofddoelen beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen worden door consumenten voor drie hoofddoelen gebruikt:

Aflossen hypotheek (kapitaalverzekeringen)
Het was gebruikelijk in Nederland om een hypothecaire lening pas aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk) af te lossen in plaats van geleidelijk. Deze vorm van aflossen werd door de overheid fiscaal gestimuleerd. Het vermogen waarmee de aflossing wordt gedaan kan worden opgebouwd binnen een beleggingsverzekering. Indien de verzekerde komt te overlijden tijdens de looptijd, wordt door de verzekeraar een vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd.

Aanvullen pensioen (lijfrente)
Huishoudens in Nederland worden fiscaal gestimuleerd om hun pensioen aan te vullen. Dit is ook mogelijk met een beleggingsverzekering. Indien u fiscaal ruimte hebt, kunt u uw pensioen zelf aanvullen door bij een verzekeraar of via een tussenpersoon een beleggingsverzekering af te sluiten. Eerst wordt er vermogen opgebouwd via de beleggingsverzekering. Dit opgebouwde vermogen wordt bij (vervroegde) pensionering ingezet om een periodieke uitkering te kopen (uitgestelde lijfrenteverzekering). Het verzekeringselement is vaak gering en is een percentage van de opgebouwde waarde van de beleggingsverzekering.

Overige vermogensopbouw
Ook voor andere financiële doeleinden worden beleggingsverzekeringen gebruikt. Hierbij kan gedacht worden aan het betalen van de studie van (klein)kinderen of de aflossing op termijn van consumptief krediet (kapitaalverzekeringen). Het verzekeringselement in beleggingsverzekering is ook bij deze financiële doeleinden meestal beperkt.

Ik heb een beleggingsverzekering, wat kan ik het beste doen?

Indien u een beleggingsverzekering hebt, dan kunt u het beste kijken wat dit betekent voor uw persoonlijke financiële situatie. Dat geldt niet alleen voor nu, maar ook voor later. Mocht het zo zijn dat nu al blijkt dat de opbrengsten wellicht gaan tegenvallen, dan hebt u nu nog de tijd om uw persoonlijke situatie te verbeteren, dit kan later in uw eigen (financiële) voordeel zijn.

1. Inzicht in wat voor beleggingsverzekering u hebt
Van uw verzekeraar ontvangt u het polisblad, brieven en jaarlijkse waardeoverzichten. Op het jaarlijkse waardeoverzicht kunt u zien hoeveel u inmiddels hebt opgebouwd en wat de verwachting is op de einddatum van de beleggingsverzekering.

2. Wat is het te behalen doelkapitaal en de verwachte eindwaarde van de beleggingsrekening op het jaarlijkse waardeoverzicht?
Toen u een beleggingsverzekering afsloot, hebt u dit met een bepaald doel voor ogen gedaan. Bijvoorbeeld voor het aflossen van uw hypotheek of het aanvullen van uw pensioen. Het is belangrijk om te weten of u het bedrag dat u wilt hebben nog haalt. Op de offerte die u hebt gekregen bij het afsluiten van uw beleggingsverzekering kunt u het bedrag vinden dat u op de einddatum wilt hebben. Dit bedrag wordt ook wel doelkapitaal genoemd. U dient het bedrag van de offerte en de verwachte eindwaarde (zie jaarlijkse waardeoverzicht) met elkaar te vergelijken. U ziet dan namelijk hoe groot het verschil is tussen het doelkapitaal en de verwachte eindwaarde van de beleggingsverzekering. Indien het doelkapitaal hoger is dan de verwachte eindwaarde wil dat zeggen dat u op de einddatum een tekort hebt.

3. Bekijk wat de gevolgen zijn voor uw persoonlijke situatie
Indien de verwachte waarde lager is dan het doelkapitaal dat op de offerte vermeld staat is de keuze aan u of u actie onderneemt.

Niets doen
Indien u besluit om niets te doen wil dat zeggen dat u op de einddatum er rekening mee moet houden dat u niet uw hele hypotheek kunt aflossen en dat u met een restschuld blijft zitten. Indien u de beleggingsverzekering hebt afgesloten als aanvulling op uw pensioen en u heeft een tekort, dan wil dat zeggen dat u op de einddatum minder inkomen hebt dan u gepland hebt.

Eigen situatie verbeteren
U kunt ook kijken of u uw eigen situatie kunt verbeteren. Het is mogelijk om verschillende veranderingen in een beleggingsverzekering te laten doorvoeren:

 • Premie verhogen
 • Beleggingsverzekering (tijdelijk) premievrij maken
 • Beleggingsverzekering afkopen
 • Overstappen met van beleggingsfonds(en)
 • Oversluiten naar een ander financieel product
 • Overlijdensrisicodekking verlagen of deze uit de verzekering halen

Win eerst advies in alvorens u beslissingen neemt

Alvorens u beslissingen neemt kunt u het beste om advies vragen bij een financieel adviseur. Hij/Zij kan u helpen bij het verkrijgen van inzicht in uw persoonlijke situatie en verzekeringspolis. Mocht u deze willen verbeteren dan kunt u samen met de adviseur bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een oplossing die bij u past.