Zorgverzekering niet betalen

Wanneer u als verzekerde uw zorgverzekering niet betaalt, wordt u door uw zorgverzekeraar aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland (ZIN) (na 6 maanden niet betalen). Dit instituut neemt het innen van de nog te betalen zorgpremie over. U moet bovenop de premie een boete betalen. Deze boete bedraagt 30 procent en wordt berekend op basis van de gemiddelde hoogte van de basisverzekering. De zorgpremie plus boete kan dan neerkomen op meer dan 150 euro per maand. Zorginstituut Nederland kan dit bedrag ook innen via de werkgever van de verzekerde. In dat geval wordt de zorgpremie plus boete ingehouden op het salaris. Indien dat niet mogelijk is wordt het bedrag ingehouden op de uitkering of pensioen.

Procedure niet betalen zorgverzekering

Indien u als verzekerde de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt, dan zal uw zorgverzekeraar u betalingsherinneringen sturen. Het is mogelijk dat uw verzekeraar u een betalingsregeling kan aanbieden. Indien er na 6 maanden nog steeds niet betaald is wordt u als wanbetaler door de zorgverzekeraar aangemeld bij Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut zal de premie inhouden op uw inkomen, uitkering of pensioen. Zodra uw schuld is afbetaald zal uw zorgverzekeraar u afmelden bij het Zorginstituut Nederland.

Consequenties niet betalen zorgverzekering

Zodra uw zorgverzekeraar u na 6 maanden betalingsachterstand heeft aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland betaalt u vanaf dat moment geen zorgpremie meer aan uw zorgverzekeraar. Wel blijft u verzekerd voor de basisverzekering bij u eigen zorgverzekeraar. Mocht het zo zijn dat u een aanvullende verzekering hebt, dan is het mogelijk dat de zorgverzekeraar deze zal beëindigen. Daarnaast ontvangt u zelf niet meer de zorgtoeslag. Daarmee wordt namelijk de premie aan het Zorginstituut betaald.

Bestuursrechtelijke premie
Wanneer u aangemeld bent als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland betaalt u een hogere premie (bestuursrechtelijke premie). De hoogte van deze premie bedraagt 130% van de standaardpremie. Dit percentage geldt ook voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Indien u het hiermee oneens bent dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Premie wordt ingehouden op het loon, uitkering of pensioen
Uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie zal de premie inhouden op uw loon, uitkering of pensioen. Met deze premie wordt het Zorginstituut Nederland betaald. Indien u geen (regelmatige) inkomsten hebt of wanneer uw inkomen te laag is om de premie in te kunnen houden zult u maandelijks een acceptgiro ontvangen van het CJIB. In dat geval dient u zelf de premie over te maken.

Welke boetes zijn er?

Boete bij niet betalen zorgverzekering
Na 6 maanden betalingsachterstand wordt u aangemeld door uw zorgverzekeraar bij het Zorginstituut Nederland (ZIN). Na aanmelding betaalt u een hogere premie (bestuursrechtelijke premie) welke 130% bedraag van de standaardpremie. Deze premie wordt ingehouden op uw loon, uitkering of pensioen. Het percentage van +30% is de boete.

Boete indien u niet verzekerd bent
Indien u niet verzekerd bent ontvangt u een waarschuwingsbrief van het Zorginstuut Nederland (ZIN). Wanneer u na 3 maanden nog niet verzekerd bent moet u een boete betalen. De boete bedraagt meer dan 300 euro. U ontvangt voor het betalen van de boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een acceptgirokaart. Indien u bij de volgende controle nog steeds geen zorgverzekering hebt, dan krijgt u nogmaals een boete opgelegd van meer dan 300 euro. Indien er nog eens 3 maanden verstrijken zal ZIN namens u een zorgverzekering afsluiten.

Betalingsregeling aanvragen

Met de betaling van de bestuursrechtelijke premie aan het Zorginstituut Nederland lost u de openstaande schuld bij uw zorgverzekeraar niet af. Hiervoor dient u een betalingsregeling te treffen met uw zorgverzekeraar. Er zijn zorgverzekeraars waarbij digitaal een betalingsregeling aangevraagd kan worden door middel van inloggen op het klantgedeelte met DigiD of account bij de zorgverzekeraar. Via het klantgedeelte kan de aanvraag ingediend worden.

Afmelding bij het Zorginstituut Nederland

U wordt afgemeld door uw zorgverzekeraar bij het Zorginstituut Nederland wanneer u uw schuld heeft terugbetaald of wanneer u een regeling voor schuldhulpverlening hebt getroffen. Van het Zorginstituut ontvangt u een brief wanneer de inhouding of betaling van de bestuursrechtelijke premie stopt. Ook uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie ontvangt een bericht dat de premie niet meer ingehouden hoeft te worden.

Opzeggen zorgverzekering en overstappen niet mogelijk bij betalingsachterstand

Het is niet mogelijk om uw zorgverzekering op te zeggen indien u een betalingsachterstand hebt. Overstappen naar een andere verzekeraar is dan ook niet mogelijk. Uw schuld kunt u dus niet ontlopen.

Contactgegevens Zorginstituut Nederland (ZIN)

Vragen over uw persoonlijke situatie? Dan kunt u bellen, WhatsAppen of een brief schrijven

Contactgegevens voor wanbetalers en onverzekerden:
Telefoonnummer: 0900-0289 (0,10 euro per minuut)
WhatsAppen: 06-55.712.627
Brief sturen: Postbus 22710, 1100 DE Amsterdam ZO