Verkeerde zorgverzekering

Uit een onderzoek dat Patiëntenfederatie NPCF hield onder tienduizend mensen blijkt dat een op de vijf studenten het moeilijk vindt om de juiste zorgverzekering te kiezen of zelfs niet eens weet welke zorgpolis hij/zij heeft afgesloten. Op dit moment zijn er teveel zorgverzekeringen om uit te kiezen en mensen krijgen niet voldoende informatie om de juiste studenten zorgverzekering te kunnen kiezen.

Veel mensen die meededen aan het onderzoek gaven aan dat ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, veel moeten bijbetalen of niet terecht kunnen bij een zorgverlener naar keuze. 18% Van de ondervraagden weet niet goed wat voor basisverzekering hij/zij heeft afgesloten. Daarbij weet men niet goed wat het verschil is tussen een naturaverzekering, restitutieverzekering of combinatieverzekering. 20% Vindt dat het moeilijk is om een keuze te maken voor een zorgverzekering.

De verkeerde zorgverzekering kost veel geld

Wanneer iemand de verkeerde zorgverzekering kiest kan dat diegene veel geld kosten. Zo iemand kan voor onverwachte zorgkosten te staan of kan niet naar een bepaalde zorgverlener gaan, omdat hij/zij dit niet kan betalen. Het is dan ook belangrijk dat er betere informatie komt over de verschillende zorgverzekeringen die door zorgverzekeraars worden aangeboden. Vooral duidelijke informatie over welke zorgaanbieders door een zorgverzekeraar zijn gecontracteerd is belangrijk.

Onderzoek naar welke informatie nodig is

Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond gaan onderzoeken welke informatie verzekerden graag van hun zorgverzekeraar willen krijgen wanneer ze een nieuwe zorgverzekering gaan uitzoeken. Beide organisaties willen op basis daarvan een overzicht samenstellen. Het is daarna de bedoeling dat zorgverzekeraars dit overzicht bij iedere zorgverzekering aan verzekerden meesturen. Zodoende kunnen verzekerden zien wat de gevolgen zijn van het afsluiten van een bepaalde zorgverzekering. Voorbeelden van vragen waarop juiste antwoorden (informatie) gegeven moeten worden: Wat voor soort basisverzekering sluit de verzekerde af (vrije zorgkeuze of gecontracteerde zorg)? Bij welke zorgaanbieders kan een verzekerde met een bepaalde zorgverzekering terecht? Is er sprake van een voorkeursbeleid voor bepaalde geneesmiddelen?

Resultaten onderzoek

Uit het onderzoek van Patëntenfederatie NPCF kwam onderstaande informatiebehoefte van verzekerden naar voren ten aanzien van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Waarom is het kiezen voor een zorgverzekering moeilijk?
1. Aanbod van het aantal zorgverzekeringen is te groot
2. Onderwerp: ‘Zorgverzekeringen’ is een ingewikkeld
3. Er is onvoldoende informatie voor handen

Waarom wel of niet te kiezen voor een zorgverzekering / zorgverzekeraar?
1. Vrije zorgkeuze (de verzekerde mag zelf kiezen naar welke zorgaanbieder hij/zij gaat)
2. Vrije toegang tot aanvullende verzekeringen (zonder dat er sprake is van selectie)
3. Premie van de basisverzekering
4. Premie van de aanvullende verzekeringen

Redenen waarom er een verkeerde zorgpolis wordt gekozen
1. Niet bewust van de gevolgen
2. Informatie was niet duidelijk genoeg
3. Onvoldoende informatie aanwezig op het moment dat de keuze werd gemaakt

Wat zijn de gevolgen van het ontbreken van een contract tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieder?
1. Besloten om niet naar de zorgaanbieder te gaan
2. Een deel van de zorg van de zorgaanbieder moest zelf betaald worden
3. De zorgaanbieder moest helemaal zelf worden betaald

De keuze van zorgverzekeringen makkelijker maken

Informatie van hoge kwaliteit en onafhankelijke informatiebronnen
Vooral kwalitatief goede en duidelijke informatie vinden mensen belangrijk. Met name de overeenkomsten en verschillen tussen zorgverzekeraars moet op een uniforme wijze gepresenteerd worden. Daarnaast moeten er informatiebronnen komen die onafhankelijk zijn en mensen helpen bij het maken van de juiste keuze voor een zorgverzekering. Desnoods een onafhankelijke instantie die mensen helpt bij hun keuze en/of media/instrumenten (al dan niet onafhankelijk) die ingezet worden om te helpen bij het maken van een keuze. Informatie moet ook zo zijn samengesteld dat het kiezen van een nieuwe zorgverzekering eenvoudiger wordt.

Aanbod zorgverzekeringen inperken en één basisverzekering die voor iedereen gelijk is
Het aanbod van zorgverzekeringen (zowel basisverzekeringen als aanvullende verzekeringen) en het aantal zorgverzekeraars moeten ingeperkt worden. Het aanbod is nu namelijk te groot waardoor het overzicht verloren gaat. Daarnaast zou er één basisverzekering ingevoerd moeten worden die voor iedereen gelijk is.

Geen pakketten met zorgopties, maar wel losse zorgopties
Iemand moet zelf kunnen kiezen of hij/zij zorgopties wil. Het moeten kiezen voor een heel pakket aan opties moet verdwijnen, omdat dit vaak pakketten zijn die ook bestaan uit zorgopties die niet bij iemand passen. Wanneer iemand bijvoorbeeld geen fysiotherapie nodig heeft is het onzin wanneer fysiotherapie toch als zorgoptie in het pakket zit dat afgesloten wordt.

Schaf zorgverzekeringen, eigen risico en reclames af
Er zijn mensen die liever zouden zien dat het huidige systeem met zorgverzekeringen wordt afgeschaft en dat het ziekenfonds opnieuw wordt ingevoerd. Mocht dat niet gaan dan moet een zorgverzekering inkomensafhankelijk worden en het eigen risico moet komen te vervallen of het eigen risico moet verlaagd worden, omdat het eigen risico nu veel te hoog is. Er zijn tegenwoordig al best wel wat verzekerden die het eigen risico echt niet meer kunnen betalen en daardoor zelfs zorg gaan mijden met alle gevolgen van dien. Sommige mensen zien liever dat de reclames van zorgverzekeraars van TV gehaald worden, omdat dit ten koste zou gaan van de zorgpremie (onnodig hoog).