Zorgverzekering afsluiten

Wanneer we het volledige aanbod aan verzekeringen bekijken stellen we vast dat er eigenlijk slechts weinig verplichte verzekeringen op de verzekeringsmarkt terug te vinden zijn. Dat is zo in Nederland, maar ook in de meeste andere Europese landen. Een verzekering die wel verplicht is, is de zogenaamde zorgverzekering. Deze verzekering moet iedere inwoner in Nederland in staat stellen om zijn of haar medische kosten te betalen. Wel is het zo dat er verschillende type zorgverzekeringen bestaan. Alleen de zogenaamde basisverzekering wordt bij wet verplicht. Deze zorgverzekering moeten alle studenten afsluiten. Het pakket aan dekkingen van de basisverzekering wordt overigens niet samengesteld door uw verzekeraar, maar wel door de Rijksoverheid. Per definitie bevat de basisverzekering dan ook altijd dezelfde dekkingen, bij welke verzekeraar u de verzekering ook afsluit. We vertellen u in dit artikel graag meer over de zorgverzekering.

Alle zorgverzekeringen vergelijken

Basisverzekering Afsluiten

Er zijn een aantal specifieke kenmerken die in het bijzonder gelden voor de basisverzekering. Allereerst is het zo dat ook kinderen verplicht zijn over deze vorm van zorgverzekering te beschikken. Daar tegenover staat echter dat de basisverzekering premievrij is tot aan de leeftijd van 18 jaar. Eveneens kenmerkend is dat mensen die over een zeer beperkt inkomen beschikken aanspraak kunnen maken op de zorgtoeslag, een bijdrage die moet helpen om de hoogte van de premie van de basisverzekering te betalen. Hierdoor moet het voor iedereen zonder al teveel problemen mogelijk zijn om een basisverzekering af te sluiten. Verzekeringnemers moeten er eveneens rekening mee houden dat verzekeraars voor dit type verzekering over een zogenaamde acceptatieplicht beschikken. Met andere woorden, een verzekeraar is steeds verplicht om de basisverzekering te verstrekken, zelfs al beschikt de verzekeringnemer slechts over een zeer beperkt inkomen.

Afsluiten aanvullende zorgverzekering

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat de basisverzekering niet voldoet aan de verwachtingen van de verzekeringnemer. In dat geval kan men er voor kiezen om een aanvullende verzekering af te sluiten. Het is om te beginnen belangrijk om te weten dat deze aanvullende verzekering niet verplicht is. Daarnaast bestaat er voor deze verzekeringsvorm dus ook geen acceptatieplicht waardoor een verzekeraar u kan weigeren. Een aanvullende zorgverzekering is in het bijzonder interessant voor mensen die bijvoorbeeld vaak gebruikmaken van alternatieve geneesmiddelen. Deze worden door de gewone basisverzekering namelijk niet ingedekt. Daarnaast kan het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering ook interessant zijn voor mensen die op regelmatige basis psychologische en tandheelkundige hulp nodig hebben. Ook wie medische hulp in het buitenland wil verkrijgen doet er goed aan om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.

Eigen risico zorgverzekering

Net als bij alle andere verzekeringen dient u ook in het geval van de zorgverzekering altijd rekening te houden met een bepaald eigen risico. Het eigen risico is standaard vastgesteld, maar kan door de verzekeringnemer zelf indien gewenst worden verhoogd. Veel potentiële verzekeringnemers stellen zich de vraag waarom ze dat nu precies zouden doen, maar het antwoord op die vraag is eigenlijk erg voor de hand liggend. Het is namelijk zo dat, hoe hoger het eigen risico komt te liggen, des te lager de verzekeringspremie wordt. Dat is vooral interessant omdat u op die manier de maandelijkse kosten voor uw basisverzekering aanzienlijk kunt beperken. Let wel, wanneer er zich dan een medisch voorval voordoet zult u slechts vanaf een groot bedrag aanspraak kunnen maken op een zekere terugbetaling. Het is dus eigenlijk vooral steeds zaak om te proberen een evenwicht te vinden tussen de hoogte van de verzekeringspremie en het eigen risico waar u als verzekeringnemer mee wordt opgezadeld.