Studenten lenen om te sparen

informatie over studiefinanciering

Uit onderzoek van het Nibud Studentenonderzoek blijkt dat ruim een derde van de studenten geld leent om te sparen. Door 36 procent van de HBO- en WO-studenten wordt geld geleend bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). 33 Procent van de studenten leent om na de studie geld achter de hand te hebben. Er zijn ook studenten die het geld gebruiken voor de aankoop van een eigen woning.

Er wordt vooral geleend bij DUO, omdat dit tegen een heel laag rentetarief kan. Dit rentetarief ligt lager dan de rente die je krijgt op een spaarrekening. Je kunt dus geld verdienen door te lenen bij DUO en dit geld op een spaarrekening te zetten. Het Nibud wijst er wel op dat lenen om te sparen slim kan lijken, maar dat het wel risicovol is wanneer er onzorgvuldig wordt omgesprongen met het geleende geld.

Basisbeurs afgeschaft

Vanaf aankomend schooljaar (1 september 2015) is de basisbeurs voor studenten die gaan studeren aan een hogeschool of universiteit afgeschaft. Voorheen kreeg je als student een basisbeurs (studiefinanciering) van de overheid. Dit geld hoefde niet terugbetaald te worden indien je op tijd afstudeerde. Nu kun je dus geld lenen voor je studie. Het Nibud verwacht dan ook dat studenten meer gaan lenen. Wanneer je ouder bent dan 30 jaar en je gaat studeren dan kom je niet in aanmerking voor een lening bij DUO. Het is wel mogelijk om een persoonlijke lening of doorlopend krediet af te sluiten om je studiekosten te betalen.

Risico’s geld lenen

1. Studieschuld is langlopende financiële verplichting
Een studieschuld is een langlopende financiële verplichting en dat is helemaal van toepassing op studenten die ervoor kiezen hun studieschuld in 35 jaar af te betalen. Binnen deze 35 jaar kan er een hoop veranderen in een leven. Zo kan het zijn dat de rente van DUO en het inkomen van de afgestudeerde stijgt. Hiermee neemt de aflossing per maand toe.

2. Geld op de spaarrekening dient te blijven staan
Wanneer je een hypotheek wilt krijgen is het handig om een startkapitaal achter de hand te hebben. Dit kan zelfs noodzakelijk zijn. Belangrijk is echter wel dat het geleende geld op de spaarrekening blijft staan en dat dit niet voortijdig wordt uitgegeven. Het Nibud vreest dat voor veel studenten de verleiding te groot is om het spaargeld toch aan te spreken voor niet-noodzakelijke uitgaven tijdens de studietijd.

3. Hoogte studieschuld van invloed op maximale hypotheek
De hoogte van de studieschuld heeft invloed op de maximale hypotheek die je kunt krijgen. Hoe hoger de studieschuld, des te lager is de maximale hypotheek.

3 Belangrijkste redenen waarom studenten lenen

  1. De leenvoorwaarden bij DUO zijn gunstig
  2. Op aanraden van ouders
  3. Studenten willen hun ouders niet belasten

Een andere reden voor studenten om te lenen bij DUO is luxe.

Hoe komen studenten aan hun geld?

  • Rentedragende lening: € 484
  • Bijbaan: € 332
  • Geld van ouders: € 179

Gemiddeld lenen studenten die geen basisbeurs meer krijgen € 632 per maand. Het Nibud adviseert studenten om niet meer te lenen dan noodzakelijk is. Kijk naar wat je maandelijkse uitgaven zijn en leen niet meer dan dat.

Ga niet maximaal lenen, omdat dit mogelijk is

Het advies van de Nibud is om eerst het leenbedrag vast te stellen. Dit kan door de eigen inkomsten en uitgaven op een rij te zetten. Op deze manier kun je voorkomen dat je te veel of te weinig leent. 1 Op de 3 studenten bepaalt het leenbedrag door te kijken wat er maximaal bij DUO geleend kan worden. Het nadeel hiervan is dat er meer geleend wordt dan nodig is. Wanneer het te lenen bedrag gebaseerd wordt op een globale inschatting, bestaat de kans dat er te laag wordt ingeschat. Het risico bestaat dan dat men rood komt te staan en dat is een veel duurdere vorm van lenen. Mocht je als student niet goed rond kunnen komen, dan kun je dus het beste geld lenen bij DUO. Op deze manier kun je gebruik maken van de meest voordelige vorm van lenen. Zorg er wel voor dat je goed budgetteert, dat voorkomt later mogelijke financiële problemen.