Nederlandse patiënten regelen zorg graag online

Steeds meer Nederlandse patiënten willen graag hun zorg online regelen en zien steeds meer de voordelen in van het kunnen opzoeken van informatie over zorg en gezondheid op het internet. Maar niet alleen het opvragen van informatie is makkelijk, ook zorgdiensten regelen via internet zoals het aanvragen van internetrecepten wordt steeds populairder.

Wanneer iets niet duidelijk is of men wil graag meer informatie hebben over de zorgverzekering of gezondheid, dan is er op internet al een schat aan informatie te vinden. Tegenwoordig is het ook mogelijk om online snel internetrecepten aan te vragen, een afspraak te maken bij de dokter of een vraag te sturen per e-mail naar een zorgverlener. Toch valt er nog veel te winnen op online gebied, zo zouden veel zorggebruikers bijvoorbeeld graag hun eigen medische gegevens in willen zien.

Steeds meer gebruik van eHealth en zorgdiensten via internet en apps

Uit het onderzoek van eHealth-monitor 2015 (van Nictiz en het NIVEL) staat dat in 2016 artsen gaan werken aan het snel kunnen uitwisselen van elektronische informatie en de mogelijkheid om eenvoudig online afspraken te maken. Uit het onderzoek kan bovendien opgemaakt worden dat steeds meer mensen gegevens over hun gezondheid zelf online willen bijhouden. Bijna een vijfde deel van de Nederlanders houdt al zijn/haar lichamelijke activiteit bij met een stappenteller of app op de smartphone. Ook onder verpleegkundigen stijgt het gebruik van internet en apps om informatie op te zoeken of om patiënten te informeren. Zo nam het gebruik van beeldbellen en medicijndispensers de afgelopen tijd sterk toe.

eHealth steeds meer gebruikt
Bij veel huisartsen, medisch specialisten en psychiaters werd in de praktijk of zorginstelling het afgelopen jaar een eHealth-pilot gedaan. In meer dan zeventig procent van de gevallen werd het gebruik van eHealth ook na de proefperiode voortgezet.

Wat is eigenlijk eHealth?

eHealth betreft digitale toepassingen in de zorg. Informatie- en communicatietechnologie wordt gebruikt ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en gezondheidszorg. Via de computer kunnen patiënten en artsen onder andere online computer diagnoses stellen, uitslagen communiceren en informatie uitwisselen.

Bij eHealth wordt gebruik gemaakt van technologie in de gezondheidszorg. Met de technologie wordt tevens de gezondheid ondersteund of verbeterd. Met eHealth wordt het voor patiënten mogelijk om de regie te nemen over hun gezondheid. Voorbeelden zijn: Online doorgeven van bloedwaarden door patiënten, videocontact met thuiszorgmedewerkers, domotica, teleconsultatie tussen artsen, telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen en preventie door middel van technologie. eHealth zorgt voor een betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Het zorgt tevens voor meer eigen regie voor patiënten.

Naast eHealth zijn er nog andere specifieke digitale zorgdiensten:

Blended Care
Blended Care is een begrip dat steeds meer in opkomst is en wil zeggen dat face-to-face gesprekken worden gecombineerd met online interventies (chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage van het eigen gezondheidsdossier).

e-mental Health
Bij e-mental Health kunnen mensen op een anonieme manier contact zoeken met hulpverleners. Het gaat om mensen die normaal gesproken bijvoorbeeld uit schaamte niet makkelijk contact zoeken met hulpverleners en zo toch geholpen kunnen worden.

mHealth
mHealth is een mobiele revolutie in de zorg waarmee een patiënt naast tijd ook plaatsonafhankelijk zorg kan gebruiken via een tablet of smartphone.

Veel patiënten zijn zich nog niet bewust van alle online zorgmogelijkheden

Er is veel interesse bij patiënten in online mogelijkheden op het gebied van zorg. Toch zijn veel patiënten zich nog niet goed bewust van wat er allemaal mogelijk is en geboden wordt door de eigen huisarts of ziekenhuis zo blijkt uit het eHealth-monitor 2015 onderzoek. Artsen zouden daarom meer voorlichting moeten geven wat deze kunnen aanbieden om patiënten meer inzicht te geven over de mogelijkheden. Voor artsen zijn er ook nog uitdagingen wanneer het gaat over het gebruik van eHealth in hun werk. Het is op dit moment nog lastig om informatie over patiënten buiten de eigen praktijk of zorginstelling uit te wisselen. Daarnaast is er nog een brug te slaan tussen een online dienst en het eigen informatiesysteem, wat op dit moment nog niet eenvoudig is.

Budgetverzekering: Bepaalde zorg zelf online regelen

De budgetverzekering (ook wel selectief verzekering/polis genoemd) is een goed voorbeeld van het zelf regelen van zorg via internet en nu al mogelijk is. Communicatie met de zorgverzekeraar verloopt meestal geheel via internet. Ook dienen herhaalrecepten aangevraagd te worden bij een internetapotheek. Omdat de kosten op deze manier lager zijn voor een zorgverzekeraar, krijgen verzekerden met dit type basisverzekering een korting op hun premie. Een nadeel van de budgetverzekering is echter wel dat een verzekerde maar naar een beperkt aantal zorgverleners kan gaan. De budgetverzekering is nog beperkter dan de naturapolis.

Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat verzekerden die een restitutiepolis of naturapolis hebben en die ervoor kiezen om bepaalde onderdelen van zorg online te regelen zoals het aanvragen van herhaalrecepten bij een internetapotheek ook korting krijgen op hun premie. Zodoende wordt het zelf regelen van bepaalde zorg online gestimuleerd en heeft de zorgverzekeraar het voordeel dat er op de kosten wordt bespaard. De verwachting is dat dit wel gaat komen.