Geld lenen als student

Iedereen leent wel eens geld, men zou ook wel kunnen zeggen dat het echt bij de Nederlandse cultuur is gaan horen. Heeft men ergens geen geld voor? Geen probleem, dan sluit deze gewoon een lening af om het alsnog te kunnen kopen. Het lenen van geld is vrijwel nooit een vrijwillige keuze, onder de mensen die geld lenen zijn er veel die dit gedwongen doen, bijvoorbeeld om een belangrijke rekening (bijvoorbeeld de huur van een woning) te kunnen betalen.

Deze mensen weten vaak niet zeker of ze het geleende geldbedrag over een tijdje wel terug kunnen betalen, je kunt ook wel zeggen dat deze mensen zich in een neerwaartse spiraal bevinden van rekeningen die binnenkomen en betaald worden het een geleend geldbedrag, een kans op een negatieve BKR notering is op deze manier natuurlijk erg groot.

Het lenen van geld hoeft niet slecht te zijn, als je zeker weet dat je het geleende geldbedrag over een tijdje weer gewoon terug kunt betalen en je op dit moment graag iets wilt kopen, dan kun je een lening afsluiten. Het is echter altijd wel belangrijk om in de gaten te houden of je de lening wel echt af kunt betalen en of het niet slimmer is om het kopen van het goed een tijdje uit te stellen, totdat je zelf het geld hebt verdiend om het goed te kunnen kopen. Op deze manier voorkomt je dat je teveel leent of dat je erg lang aan een bepaalde lening vastzit.

Bureau Krediet Registratie

Als je als student regelmatig geld leent komt je vroeg of laat in aanraking met het Bureau Krediet Registratie (BKR), dit hoeft niet altijd negatief te zijn, je kunt namelijk ook een positieve notering krijgen in de database van het BKR. Als je vaak de lening of krediet te laat of zelfs helemaal niet afbetaald komt je op een negatieve manier in aanraking met het BKR, je krijgt in dat geval namelijk een negatieve notering in de database van het Bureau Krediet Registratie.

De meeste kredietverstrekkers zijn aangesloten bij het BKR en zijn daardoor bevoegd de database van namen in te zien, de kredietverstrekker kan dus zien of je in het verleden een lening of krediet hebt afgesloten waarbij moeilijkheden waren met het afbetalen hiervan en kan er aan de hand van deze gegevens voor kiezen je geen lening te geven of krediet te verstrekken, een negatieve BKR notering kan je leentoekomst dus zeker beïnvloeden. De meeste mensen zijn erg bang een BKR notering te krijgen op het moment dat ze een lening of krediet afsluiten, echter is deze angst ongegrond. Als je zorgt datje niet teveel leent, waardoor je de rente en de aflossing op het juiste moment kunt betalen, dan zult je eerder een positieve BKR notering dan een negatieve BKR notering krijgen.

Een positieve notering zorgt ervoor dat toekomstige lening- en kredietverstrekkers eerder bereid zijn je een hogere lening te verstrekken, je hebt in het verleden tenslotte bewezen dat je bereid bent op tijd te betalen en dit ook hebt gedaan. Een positieve BKR notering kan ook helpen bij het afsluiten van een hoog krediet bij de bank, zeker in tijden van economische crisis waarbij de bank alleen op zeker speelt.

Negatieve BKR notering

De meeste studenten die een lening afsluiten vrezen vooral voor een negatieve BKR notering, echter hoeven deze mensen hier vaak helemaal niet voor te vrezen, een negatieve BKR notering krijgt je namelijk niet zomaar. Je krijgt een negatieve BKR notering op het moment dat je, na ontvangst van een eerste waarschuwing van de kredietverstrekker, de te betalen aflossing en rente, zoals vermeld in de afspraak tussen jou en de kredietverstrekker, niet bent nagekomen. Op het moment dat je voor de eerste keer te laat bent met betalen, is de kredietverstrekker verplicht je een herinnering van betaling te sturen. Indien je na ontvangst van deze herinnering nog steeds niet bereid bent het bedrag te betalen, dan is de kredietverstrekker verplicht hier melding van te doen bij het Bureau Krediet Registratie, vanaf dat moment heb je een negatieve notering in het register van het BKR.

De negatieve notering blijft gedurende 5 jaar zichtbaar in het register van het BKR, kredietverstrekkers kunnen dus tot 5 jaar na het incident van wanbetaling uw negatieve notering inzien. Hierbij staat precies om wat voor wanbetaling het ging, hoe het opgelost is en hoe bereid u was mee te werken aan het afbetalen van de lening of het krediet. Een negatieve BKR notering kan uw leentoekomst flink beïnvloeden, het is daarom verstandig om ervoor te zorgen dat je geen negatieve BKR notering krijgt, door de afspraken met de kredietverstrekker na te komen.

Geld lenen zonder BKR

Nu zijn er natuurlijk ook verschillende kredietverstrekkers die zich niet hebben aangesloten bij het Bureau Krediet kredietregistratie, hierdoor is het voor consumenten mogelijk om geld te lenen zonder hierbij het risico te lopen een negatieve BKR notering te krijgen. Deze manier van geld lenen is vooral populair onder wanbetalers en mensen die niet zeker weten of ze een lening wel af kunnen betalen. De kredietverstrekkers lopen op deze manier gigantisch veel risico, de mensen die namelijk wel bereid zijn een lening of krediet volgens de afspraak af te betalen zullen niet bang zijn voor een negatieve BKR notering en hierdoor gewoon een lening of krediet afsluiten bij een bank.

Een van de duidelijkste kenmerken van een kredietverstrekker die zich niet bij het Bureau Krediet Registratie heeft aangesloten zijn schreeuwerige teksten als leen zoveel als u wilt en betaal pas over een paar jaar! Daarnaast adverteren deze kredietverstrekkers vaak ook met de mededeling dat ze niet zijn aangesloten bij het BKR waardoor je geen negatieve notering kunt krijgen. De rentepercentages van kredietverstrekkers die niet zijn aangesloten bij het BKR zijn vaak veel hoger dan andere kredietverstrekkers, als je dus zeker weet dat je jouw lening of krediet gewoon terug kunt betalen kun je het best een lening of krediet afsluiten bij een kredietverstrekker die wel is aangesloten bij het BKR, anders kan je tenslotte ook geen positieve notering krijgen in het BKR register.