Collectieve zorgverzekering 2020

In 2020 gaat er veel veranderen met collectieve zorgverzekeringen. Hierdoor is het extra belangrijk om goed te vergelijken voordat je een studenten zorgverzekering afsluiten. Jarenlang hebben zorgverzekeraars grote kortingen gegeven via collectieven. De overheid heeft besloten dat dit nog maar maximaal 5% mag zijn. De ervaring was namelijk dat zorgverzekeraars eerst de premie verhoogden, om vervolgens korting te geven via een collectiviteit. Dit werd dan ook “een sigaar uit eigen doos genoemd”.

De grootste impact van deze wijziging wordt verwacht bij Menzis, CZ, VGZ en Zilveren Kruis. Dit zijn partijen die op enorme schaal collectiviteiten hebben waardoor vaak vrijwel iedereen in aanmerking kwam voor een collectiviteitsvoordeel. Was het in 2019 nog mogelijk om 10% collectiviteitskorting te geven, in 2020 is dit nog maar 5%. Deze maatregel is aangekondigd in 2020 door minister Bruins. De verwachting is helaas wel dat de uiteindelijke kosten voor de verzekerden hoger uit zullen vallen. Menzis, VGZ en CZ hebben weliswaar de premie verlaagd maar verwachten dat dit niet bij iedereen opweegt tegen het verlaagde collectief.

Tot 31 december 2019 heeft men de tijd om de huidige zorgverzekering op te zeggen. Op 31 januari 2020 moet iedereen zijn definitieve keuze gemaakt hebben voor een nieuwe zorgverzekering. Dit jaar is het vergelijken extra belangrijk!