Soorten Reisverzekeringen

Een reisverzekering valt onder de schadeverzekeringen en dekt schade die opgelopen wordt tijdens reizen. Door het afsluiten van een reisverzekering komt u niet voor onverwachte hoge kosten te staan en kunt u zorgeloos reizen. Een reisverzekering is een aanvulling op de primaire verzekeringen, als de zorgverzekering, inboedelverzekering en de autoverzekering. De reisverzekering dekt alleen als er op de primaire verzekeringen geen dekking is. Daarin tegen is het zeer verstandig om toch een reisverzekering af te sluiten wanneer u gaat reizen. Met een reisverzekering bent u verzekerd tegen materiële schade en letselschade wat in vele gevallen zeer hoog kan oplopen. Daarnaast krijgt u van uw verzekeraar concrete hulp waar nodig.

Continue reading “Soorten Reisverzekeringen”

Tips afsluiten Studenten Reisverzekering

Studenten staan er om bekend dat ze graag vaak en veel reizen. Als je op reis gaat wil je natuurlijk wel goed verzekerd zijn. Het zal je maar gebeuren dat bijvoorbeeld je telefoon op vakantie gestolen wordt. Zeker aangezien studenten steeds meer elektronica meenemen op hun reizen, is het vaak verstandig om ook deze apparaten te verzekeren. Een goede studenten reisverzekering biedt zeker uitkomst in dat geval. Daarnaast betalen de studenten reisverzekeringen meestal niet alleen de schade uit, maar helpen ze je ook bij het regelen van van alles en nog wat als er zaken niet helemaal goed zouden gaan.

Continue reading “Tips afsluiten Studenten Reisverzekering”

Studenten Elektronica Verzekering

Studenten hebben vaak veel elektronica in huis, waarvan het bij sommige apparaten misschien verstandig is om die te verzekeren. Er zijn verschillende elektronicaverzekeringen beschikbaar, die ook nog eens op verschillende manieren afgesloten kunnen worden. Zo is bijvoorbeeld een uitgebreide inboedelverzekering, waarbij ook elektrische apparaten die zich in huis bevinden meeverzekerd zijn. Maar goed, studenten zijn natuurlijk altijd zeer weinig thuis omdat ze zich steeds op school of op andere plaatsen bevinden, dus is een inboedelverzekering dan wel dekkend genoeg voor alle elektronica?

Continue reading “Studenten Elektronica Verzekering”

Welke studentenverzekeringen zijn er?

Vind hier uitgebreide informatie over studentenverzekeringen. Welke verzekering moet je vooral wel afsluiten en welke verzekeringen heb je eigenlijk helemaal niet nodig? Klik op een categorie en vind de beste en goedkoopste studentenverzekering. Per verzekering kan je vinden welke de beste dekking geeft in welke situatie en welke verzekering het minst kost. Lees altijd goed de voorwaarden voordat je daadwerkelijk een verzekering afsluit!

Continue reading “Welke studentenverzekeringen zijn er?”

Wat kost een begrafenis?

Vroeg of laat krijgen we er allemaal met een begrafenis te maken. En ook al is het niet leuk om hier bij stil te staan, belangrijk is het wel. Als jezelf komt te overlijden, dan wil je niet dat je nabestaanden met een hoop ellende en hoge begrafeniskosten komen te zitten. Het is dan al een verdrietige tijd en dan wil je hen niet opzadelen met deze kosten. Hetzelfde geldt als niet jij, maar je partner of kind komt te overlijden. Ook hier wil je liever niet over nadenken, maar toch is het verstandig om een goede uitvaartverzekering te kiezen.

Continue reading “Wat kost een begrafenis?”

Autoverzekering op Zaterdag afsluiten

Veel mensen zijn zoeken naar een mogelijkheid om op zaterdag een auto te verzekeren, dit kan zijn omdat ze een auto kopen op zaterdag en die direct naar huis willen rijden. Voordat je naar huis kan rijden in je nieuwe aanwinst moet je er zeker van zijn dat deze is verzekerd. Je kan op onze website de goedkoopste autoverzekering premie berekenen voor je auto op basis van het kenteken, ook op zaterdag!

Continue reading “Autoverzekering op Zaterdag afsluiten”

Wat is een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering is een levensverzekering. De hoogte van de uitkering is gekoppeld aan beleggingen. Dit type verzekering wordt afgesloten om extra vermogen op te bouwen waarmee bijvoorbeeld een hypotheek afgelost kan worden of als aanvulling op het pensioen. Helaas voldoen niet alle beleggingsverzekeringen aan wat er van verwacht mag worden. Sommige beleggingsverzekeringen kennen tegenvallende opbrengsten. Door de tegenvallende resultaten staat de beleggingsverzekering inmiddels ook wel bekend als ‘woekerpolis’.

In Nederland zijn ongeveer 7 miljoen beleggingsverzekeringen afgesloten. De meeste daarvan werden in de jaren 90 afgesloten. Bekende aanbieders van beleggingsverzekeringen zijn van financiële instellingen zoals ABN AMRO, AEGON, Allianz, Avero Achmea, Cardif, Centraal Beheer Achmea, Delta Lloyd, FBTO, Interpolis en Nationale-Nederlanden.

Periodieke premie

Voor een beleggingsverzekering wordt een periodieke premie betaald (bijvoorbeeld maandelijks). Het is ook mogelijk om in één keer een bedrag te storten (koopsom). Door de verzekeraar wordt een gedeelte van de premie (na aftrek van kosten) in één of meer beleggingsfondsen belegd. Er kan worden gekozen door de verzekerde om verschillende risico’s mee te verzekeren. Bijvoorbeeld een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden. Ook hiervoor moet premie betaald worden.

Nadeel beleggingsverzekering

Het nadeel van een beleggingsverzekering is dat het niet duidelijk is hoeveel er aan het einde van de looptijd wordt uitgekeerd. Het bedrag dat wordt uitgekeerd is afhankelijk van de waarde van de beleggingen op het moment van uitkering. Het kan zijn dat de opbrengsten minder zijn dan de verwachting die u kreeg bij het afsluiten. Indien u een beleggingsverzekering hebt is het verstandig om deze regelmatig te controleren. De verzekeraar waar u een beleggingsverzekering bij hebt afgesloten is verplicht om u ieder jaar een overzicht te sturen. Op het overzicht staat vermeld wat de ontwikkeling is van de waarde binnen uw beleggingsverzekering. Aan de hand hiervan kunt u beoordelen of alles loopt zoals u verwachtte. Begrijpt u iets niet? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar of u laten informeren door een financieel adviseur.

Hoe kan ik zien of ik een beleggingsverzekering heb?

U kunt controleren of u een beleggingsverzekering hebt aan de hand van uw polisblad, jaaroverzicht(en), offerte(s) en overige informatie die u hebt ontvangen van uw verzekeraar. Indien u aan de hand van deze informatie er niet achterkomt of u een beleggingsverzekering hebt, dan kun u het beste contact opnemen met uw verzekeraar of dit vragen aan een (onafhankelijk) financieel adviseur.

Voorbeelden van beleggingsverzekeringen

 • Beleggingshypotheken
 • Lijfrenteverzekeringen
 • Koopsompolissen
 • Pensioenverzekeringen
 • Studieverzekeringen
 • Spaarplannen
 • Aan spaarloon gekoppelde beleggingsverzekeringen

Het gaat om verzekeringspolissen waarvan de eindwaarde afhankelijk is van de waarde van beleggingen.

Wat betekent de term woekerpolis?

De term ‘woekerpolis’ is ontstaan door alle ophef rondom beleggingsverzekeringen. Deze ophef is ontstaan nadat bekend werd dat een groot deel van de inleg van een beleggingsverzekering niet belegd werd, maar werd gebruikt voor hoge kosten en verzekeringspremies. Daarnaast was de informatieverstrekking onvolledig, ontoereikend en in bepaalde gevallen zelfs onjuist. De term woekerpolis werd eind 2006 gebruikt door het programma Tros Radar. De term is door de media overgenomen en daarom wordt er in de media veelvuldig gesproken over ‘woekerpolissen’ wanneer het gaat om beleggingsverzekeringen waarvan de kosten achteraf te hoog zijn bevonden.

Hoofddoelen beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen worden door consumenten voor drie hoofddoelen gebruikt:

Aflossen hypotheek (kapitaalverzekeringen)
Het was gebruikelijk in Nederland om een hypothecaire lening pas aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk) af te lossen in plaats van geleidelijk. Deze vorm van aflossen werd door de overheid fiscaal gestimuleerd. Het vermogen waarmee de aflossing wordt gedaan kan worden opgebouwd binnen een beleggingsverzekering. Indien de verzekerde komt te overlijden tijdens de looptijd, wordt door de verzekeraar een vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd.

Aanvullen pensioen (lijfrente)
Huishoudens in Nederland worden fiscaal gestimuleerd om hun pensioen aan te vullen. Dit is ook mogelijk met een beleggingsverzekering. Indien u fiscaal ruimte hebt, kunt u uw pensioen zelf aanvullen door bij een verzekeraar of via een tussenpersoon een beleggingsverzekering af te sluiten. Eerst wordt er vermogen opgebouwd via de beleggingsverzekering. Dit opgebouwde vermogen wordt bij (vervroegde) pensionering ingezet om een periodieke uitkering te kopen (uitgestelde lijfrenteverzekering). Het verzekeringselement is vaak gering en is een percentage van de opgebouwde waarde van de beleggingsverzekering.

Overige vermogensopbouw
Ook voor andere financiële doeleinden worden beleggingsverzekeringen gebruikt. Hierbij kan gedacht worden aan het betalen van de studie van (klein)kinderen of de aflossing op termijn van consumptief krediet (kapitaalverzekeringen). Het verzekeringselement in beleggingsverzekering is ook bij deze financiële doeleinden meestal beperkt.

Ik heb een beleggingsverzekering, wat kan ik het beste doen?

Indien u een beleggingsverzekering hebt, dan kunt u het beste kijken wat dit betekent voor uw persoonlijke financiële situatie. Dat geldt niet alleen voor nu, maar ook voor later. Mocht het zo zijn dat nu al blijkt dat de opbrengsten wellicht gaan tegenvallen, dan hebt u nu nog de tijd om uw persoonlijke situatie te verbeteren, dit kan later in uw eigen (financiële) voordeel zijn.

1. Inzicht in wat voor beleggingsverzekering u hebt
Van uw verzekeraar ontvangt u het polisblad, brieven en jaarlijkse waardeoverzichten. Op het jaarlijkse waardeoverzicht kunt u zien hoeveel u inmiddels hebt opgebouwd en wat de verwachting is op de einddatum van de beleggingsverzekering.

2. Wat is het te behalen doelkapitaal en de verwachte eindwaarde van de beleggingsrekening op het jaarlijkse waardeoverzicht?
Toen u een beleggingsverzekering afsloot, hebt u dit met een bepaald doel voor ogen gedaan. Bijvoorbeeld voor het aflossen van uw hypotheek of het aanvullen van uw pensioen. Het is belangrijk om te weten of u het bedrag dat u wilt hebben nog haalt. Op de offerte die u hebt gekregen bij het afsluiten van uw beleggingsverzekering kunt u het bedrag vinden dat u op de einddatum wilt hebben. Dit bedrag wordt ook wel doelkapitaal genoemd. U dient het bedrag van de offerte en de verwachte eindwaarde (zie jaarlijkse waardeoverzicht) met elkaar te vergelijken. U ziet dan namelijk hoe groot het verschil is tussen het doelkapitaal en de verwachte eindwaarde van de beleggingsverzekering. Indien het doelkapitaal hoger is dan de verwachte eindwaarde wil dat zeggen dat u op de einddatum een tekort hebt.

3. Bekijk wat de gevolgen zijn voor uw persoonlijke situatie
Indien de verwachte waarde lager is dan het doelkapitaal dat op de offerte vermeld staat is de keuze aan u of u actie onderneemt.

Niets doen
Indien u besluit om niets te doen wil dat zeggen dat u op de einddatum er rekening mee moet houden dat u niet uw hele hypotheek kunt aflossen en dat u met een restschuld blijft zitten. Indien u de beleggingsverzekering hebt afgesloten als aanvulling op uw pensioen en u heeft een tekort, dan wil dat zeggen dat u op de einddatum minder inkomen hebt dan u gepland hebt.

Eigen situatie verbeteren
U kunt ook kijken of u uw eigen situatie kunt verbeteren. Het is mogelijk om verschillende veranderingen in een beleggingsverzekering te laten doorvoeren:

 • Premie verhogen
 • Beleggingsverzekering (tijdelijk) premievrij maken
 • Beleggingsverzekering afkopen
 • Overstappen met van beleggingsfonds(en)
 • Oversluiten naar een ander financieel product
 • Overlijdensrisicodekking verlagen of deze uit de verzekering halen

Win eerst advies in alvorens u beslissingen neemt

Alvorens u beslissingen neemt kunt u het beste om advies vragen bij een financieel adviseur. Hij/Zij kan u helpen bij het verkrijgen van inzicht in uw persoonlijke situatie en verzekeringspolis. Mocht u deze willen verbeteren dan kunt u samen met de adviseur bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een oplossing die bij u past.

Waarom verzekeren wij ons?

Verzekeringen zijn de steunpilaren van de Nederlandse maatschappij! Iedereen is verzekert en je kan alles verzekeren. Dit is verweven in onze cultuur en maatschappij. Hierdoor heeft Nederland ook de grootste verzekeringsmaatschappijen van de wereld. Was tot de credit crisis één van de rijkste landen ter wereld dankzij verzekeringspolissen. Continue reading “Waarom verzekeren wij ons?”