Scooterverzekering

Het blijft een vrij kostbare zaak om je scooter of brommer goed te verzekeren, maar het is naast een verplichting ook een heel verstandige zet. Een scooter of brommer is een kostbaar bezit, dat maar al te gauw beschadigd en/of gestolen wordt. En aangezien je als student een beperkt budget hebt is het raadzaam om te kijken of je voor je scooter naast de verplichte WA verzekering ook een aanvullende cascoverzekering af moet sluiten.

Verplichte WA verzekering

Zoals je wellicht weet is het een wettelijke verplichting om je scooter of brommer te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid (WA), oftewel voor de schade die jij door jouw fout bij anderen veroorzaakt. Dit kan zowel fysieke als materiële schade betreffen. Bij iedere routinecontrole en bij ieder incident zal er naar je verzekeringsbewijs worden gevraagd dus zorg dat je dit bewijs dan ook altijd bij je hebt.

Aanvullende verzekeringen
Naast de WA verzekering kun je ook kiezen voor verzekeringen die de schade aan je eigen scooter en eventuele toebehoren dekken. Daar zijn bij de verschillende verzekeraars natuurlijk vele varianten van, die we min of meer kunnen samenvatten in 2 soorten:
– WA+ verzekering
– Cascoverzekering

WA+ Brommerverzekering

Bij deze WA+ verzekering zijn schades aan jouw scooter die niet door je eigen toedoen zijn ontstaan gedekt. Denk daarbij aan schade door bijvoorbeeld storm, hagel, brand en diefstal. Vandaar dat deze verzekering ook wel een Beperkte Casco verzekering wordt genoemd, je verzekert immers het casco van de brommer of scooter, maar dan met een beperkte dekking.

Cascoverzekering

Hier zijn meerdere namen voor in gebruik. Eén van de meest bekende namen daarvoor is de zogenaamde All Risk verzekering, wat staat voor een pakket met zowel een WA-verzekering als een cascoverzekering. Deze verzekering dekt nagenoeg alle schades aan je scooter of brommer, dus ook schades door uitglijden en dergelijke.

Eigen risico
Bij een WA verzekering is wettelijk niet toegestaan om een eigen risico toe te passen. Bij de cascoverzekering is het heel gebruikelijk dat er een eigen risico van toepassing is. Dit kan een vast bedrag zijn, of een bepaald percentage van het schadebedrag, al of niet gekoppeld aan een bepaald minimum of maximum.

Bij een aantal verzekeraars kun je bij de Cascoverzekering ook vrijwillig kiezen voor een wat hoger eigen risico wat natuurlijk weer resulteert in een lagere verzekeringspremie.

No-claim korting
De no-claim korting is voor consumenten nog steeds lastig te begrijpen. Iedereen begrijpt wel het idee erachter, namelijk het feit dat je op den duur minder premie betaalt als je (bijna) geen schade claimt. De korting op de verzekeringspremie gaat in verschillende stappen en kan oplopen tot meer dan 50%. Bij sommige verzekeraars begin je, afhankelijk van verschillende factoren, soms al met 25% korting.
Die kortingspercentages zijn weer gekoppeld aan de zogenaamde bonus-malus regeling waarop je ieder jaar, afhankelijk van het feit of je wel of geen schade hebt geclaimd die je verzekering ook niet op een ander kan verhalen, een stapje omhoog of omlaag gaat.

Soms kun je, als je bijvoorbeeld al een tijdje met de scooter, brommer of zelfs de auto van je ouders rijdt, een beetje korting van die verzekering meenemen als je je verzekering bij diezelfde verzekeraar afsluit. Bij andere verzekeraars kun je, als je van de verzekering van je ouders een zogenaamde royementsverklaring krijgt, soms ook al een stapje verder op de bonus-malus ladder beginnen.

Rechtsbijstand
Bij veel ongevallen, met name bij tweewielige voertuigen zoals scooters en bromfietsen, is het heel moeilijk om achteraf de schuldvraag exact vast te stellen. Die schuldvraag kan met name voor de in het verkeer kwetsbare bestuurders van scooters en brommers met een verhoogde kans op letselschade nog veel belangrijker. Dat zou kunnen uitmonden in een flinke juridische procedure met alle rompslomp en kosten van dien. Veel verzekeraars bieden daarom de mogelijkheid om optioneel een verkeersrechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Daarmee ben je gewaarborgd van een goed juridisch advies en goede juridische bijstand, tot in de rechtszaal aan toe.

Opzittenden
Vaak zit je niet alleen op de scooter, je hebt immers ook wel eens een passagier mee. Die zit op een heel kwetsbare plek. Uiteraard pas je je rijstijl hier terdege op aan maar het is daarbij ook raadzaam om een opzittendenverzekering af te sluiten. De premie is te verwaarlozen maar je passagiers krijgen in het geval van een bedrag uitgekeerd, dat in het geval van overlijden naar de nabestaanden gaat.

Accessoires meeverzekerd
Bij diverse cascoverzekeringen zijn accessoires zoals je helm, kleding en andere accessoires gratis meeverzekerd. Dit is echter niet altijd het geval, informeer hiernaar tijdens de keuze van je verzekering.

Resumé
Alle aspecten rond de scooter- en brommerverzekering op een rij:

  • Een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Bespaar als student nooit door geen verzekering af te sluiten, dit is strafbaar!
  • Daarnaast kun je kiezen om je voertuig middels een WA+ of cascoverzekering te verzekeren tegen diefstal of tegen schade, die al of niet door jezelf is veroorzaakt.
  • Bij een WA-verzekering is geen eigen risico van toepassing, bij een cascoverzekering wél.
  • Laat je uitgebreid informeren over de mogelijke no-claimkorting.
  • Let ook op een eventuele verzekering voor rechtsbijstand, opzittenden en accessoires.