Aanbod zorgverzekeringen 2016 eigenlijk te groot

Voor 2016 kunnen consumenten kiezen uit een wel erg groot aanbod met zorgverzekeringen. Er kan namelijk gekozen worden uit ruim 1400 verschillende zorgpolissen. In vergelijking met 2015 is dat een toename van 100 verzekeringen. Dat is opmerkelijk aangezien minister Schippers van Volksgezondheid zorgverzekeraars juist heeft opgeroepen om het aantal keuzes te beperken en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft zorgverzekeraars opgeroepen te investeren in een betere vergelijkbaarheid en inzichtelijkheid van de verzekeringsmogelijkheden die ze aanbieden.

Stijging aanbod door meer aanvullende verzekeringen

Door het grote aanbod vinden consumenten het erg lastig om de juiste zorgverzekering voor 2016 te kiezen. De stijging van de keuzemogelijkheden voor 2016 is niet het gevolg van het aanbod van basisverzekeringen, aangezien er geen nieuwe basisverzekeringen bij zijn gekomen voor 2016. Net als in 2015 kunnen consumenten kiezen uit de basisverzekeringen: budgetpolis, naturapolis en restitutiepolis. De stijging van het aantal keuzeopties is het gevolg van de komst van nieuwe aanvullende verzekeringen/modules. Ook is te zien dat steeds meer zorgverzekeraars de tandartsverzekering apart aanbieden.

Schijnkeuze

Volgens een onderzoek van Kassa en de Consumentenbond is er naast het te grote aanbod met zorgverzekeringen sprake van schijnkeuze. Dat houdt in dat een basisverzekering onder verschillende namen, via diverse labels voor verschillende premies wordt aangeboden. Een voorbeeld hiervan is de naturapolis van Menzis die ook wordt verkocht door HEMA en Anderzorg, kortom onder een ander label van Menzis, andere verzekeringsnaam en premie. De Consumentenbond roept consumenten op om hun stem te laten horen. Men moet zorgverzekeraars en minister Schippers oproepen om een einde te maken aan de wirwar van zorgverzekeringen. Daartoe is een speciale actiepagina door de Consumentenbond opgezet.

Vier grootste verzekeringsconcerns zeggen gehoor te hebben geven aan oproep minister

De vier grootste verzekeringsconcerns in Nederland (Achmea, CZ, VGZ en Menzis) zeggen dat ze al gehoor hebben gegeven aan de oproep van minister Schippers.

Achmea
Achmea heeft het aantal basisverzekeringen voor 2016 verminderd zodat het aantal mogelijke combinaties van polissen is ingeperkt. Bij haar label Zilveren Kruis is het aantal verschillende verzekeringen bij collectiviteiten en tussenpersonen kleiner geworden. Daarnaast zijn diverse verzekeringen en pakketten van oud Agis verzekerden volledig geintegreerd in de pakketten van Zilveren Kruis. Voor 2016 is daarmee het polisaanbod van Zilveren Kruis en de onderliggende labels met 33% afgenomen. In 2016 gaat zorgverzekeraar Achmea verder kijken naar wat er nog mogelijk is om het aanbod overzichtelijker te maken.
fbto zorgverzekering 2016

CZ
Vanaf 2015 had CZ al een beperkt aantal basisverzekeringen, namelijk 2 naturapolissen en 1 restitutiepolis. CZ heeft daarnaast 1 online zorgverzekering (budgetverzekering) onder het label CZdirect. Volgens CZ heeft zij het aanbod voor 2016 dus niet hoeven terugbrengen.
cz zorgverzekering 2016
VGZ
In 2016 zijn een aantal pakketten bij label IZA verdwenen en er komen geen nieuwe pakketten bij.

Menzis
Menzis zegt ook gehoor te hebben gegeven aan de oproep van minister Schippers. Menzis heeft voor 2016 geen nieuwe pakketten toegevoegd, terwijl de markt hier volgens Menzis wel om vraagt.
menzis zorgverzekering 2016

Wat zeggen consumenten over het te grote aanbod zorgverzekeringen 2016?

Er zijn voor- een tegenstanders. Voorstanders zijn van mening dat het aanbod met zorgverzekeringen voor 2016 inderdaad te groot is. Er zijn teveel keuzemogelijkheden bij het samenstellen van een zorgverzekering voor 2016 waardoor het vergelijken een stuk lastiger wordt. Er zijn ook nog altijd veel consumenten die graag terug zouden willen gaan naar het vroegere ziekenfonds. Tegenstanders zeggen dat het wel meevalt met de onoverzichtelijkheid van het aanbod zorgverzekeringen voor 2016 en dat consumenten voldoende in staat zijn om voor zichzelf de zorgbehoefte voor 2016 te bepalen. Daar komt bij dat steeds meer consumenten kiezen voor alleen een basisverzekering. Het aanbod basisverzekeringen 2016 is niet heel groot en is overzichtelijk genoeg.

[button link=”https://www.studentenpolis.nl/zorgverzekering/studenten-zorgverzekering-2016/” type=”big”] Vergelijk zorgverzekekeringen[/button]